За образование без "задължтелни учебници" апелират от Синдикат "Образование" към Конфедерация подкрепа в разпространено до медиите прессъобщение.

Според организацията именно те са основният виновник за негативните резултати, които българските ученици показаха на тестовете на PISA.

КТ "Подкрепа" предлагат "задължителните учебници" да бъдат заменени с "незадължителни" помагала, интегриращи в себе си междупредметните връзки, и отстъпвайки място на иновацията на учителя.

От организацията предлагат осъществяването на реформи в още няколко направления:

  • учебните програми, да се разтоварят от академични знания. Според тях по този начин ще се остави място и време за формиране на компетентности.
  • учебният материал по ключови дисциплини, като математика, литература, история и др., да се забави като скорост и обем. Така учениците биха се насочили към практическо създаване на материални или духовни ученически продукти, които да минимизират самоцелното машинално наизустяване и възпроизвеждане след това на различна информация. "Това в никакъв случай не изключва базовите знания по всички учебни дисциплини", категорични са от синдиката;
  • Включване на родителите в мотивацията за учене и задаването на отговорности на "незаитересованите родители" за партниране в процеса на възпитание;
  • Вменяване на задължения към родителите, свързани с гарантиране на спазването на училищния правилник, превенция на агресията в клас и нулева толерантност при неспазване на училищния правилник, с действащи за учителя инструменти, включващи и оценка за "дисциплина", финансови и административни санкции към непартниращи родители;
  • Създаване на индикатори за качество на образованието и промяна на философията на оценяване към оценка, мереща не обема възпроизведена информация, а трансформираната в компетентностни умения резултатност от процеса;
  • Промяна в програмите за студенти, учещи в педагогически специалности, с включване на компетентностия подход в преподаването, също и утрояване на часовете за практика на бъдещите учители;
  • Упорита борба срещу "образователната бумащина" и "синдрома на отчетност" в българската образователна система, защото тези феномени генерират формализъм, прегарят българския учител и го отдалечава от ученика;
  • Преодоляване на синдрома, формиран от някои родители, че образователната система е да забавлява ученика и анимира интереса на подрастващите, защото то, образованието, не е социална развлекателна услуга, а право на достоен живот на децата и учениците, след като завършат;
  • Вяра в действията, методите и подходите на учителите и ръководствата на образователните институции, вяра, която да им даде свободата и иновацията в модерацията им;
  • Специално отношение към младите учители, с наставничество от клегите им и ръководствата на образователните институции, от МОН и РУО в защита от агресивни родители, за да влязат в системата и да останат. Защото един учител на 25 може да бъде много близо до функционалността в професията.
Българските ученици падат под критичното ниво по математика в PISA 2022

Българските ученици падат под критичното ниво по математика в PISA 2022

Момчетата с пет точки по-малко в сравнение с момичетата

Припомняме, че българските ученици показаха изключително незадоволителни резултати на тестовете PISA за 2022 г. Те са под критичния праг на постижения в трите изследвани области е тревожно голям, посочват от КТ "Подкрепа" - 54% по математика, 53% по четене и 48% по природни науки.

Според доклада на ОИСР за България, средните резултати за 2022 г. са по-ниски в сравнение с 2018 г. по математика и четене и почти същите като през 2018 г. по природни науки.

Според КТ "Подкрепа" българските учебниците са контрапункт на това, което оценя PISA.

Синдикатът потвърждава, че българската образователна система е започнала редица важни реформи, с приемане на новия ЗУПО, но отчита, че те са в процес и резултатите ще следват скоро.

От организацията смятат, че са необходими още много важни промени в ЗПУО, в наредбите на МОН, в комуникацията с родители и ученици, в статута на учителя, за да се достигене до по-добри резултати в изследването PISA.

Според Синдикат "Образование" именно приемането на горепосочените промени ще бъде верният път на българското образование.

Организации предлагат помощ заради критичното ниво на учениците у нас в PISA

Организации предлагат помощ заради критичното ниво на учениците у нас в PISA

25 бизнес организации са готови да сътрудничат за реформа в образованието