България ще подкрепи Български енергиен холдинг, Булгаргаз и Булгартрансгаз по дело Т-136/19 пред Общия съд на ЕС, решиха министрите на днешното заседание на Министерския съвет.

Делото е образувано по жалба на "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД. С него се иска от Общия съд да отмени Решение на Европейската комисия от 17 декември 2018 година. 

В тримесечен срок плащаме глобата на ЕК за БЕХ
Обновена

В тримесечен срок плащаме глобата на ЕК за БЕХ

Парите нямало да бъдат извадени от джоба на данъкоплатеца

То се отнася до производство по член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз по Дело АТ.39849 БЕХ-Газ за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. 

Парламентът задължи министър Петкова да не признава вина по делото срещу БЕХ

Парламентът задължи министър Петкова да не признава вина по делото срещу БЕХ

Страната ни има ходове и да не допусне излишни разходи

С това решение Европейската комисия наложи глоба на "Български енергиен холдинг" (БЕХ) в размер на над 77 милиона евро за монопол.

Българската страна встъпва по дело Т-136/19 в подкрепа на искането на трите енергийни дружества да бъде отменено посоченото решение на Европейската комисия

БЕХ обжалва санкцията на ЕК за монопол

БЕХ обжалва санкцията на ЕК за монопол

БЕХ не приема решението на ЕК за господстващо положение на родния газов пазар

Изпълнението на Решението ще се отрази върху възможностите на БЕХ ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД да изпълнят ангажиментите си по реализацията на стратегически за българската държава инфраструктурни проекти, между които изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България, развитието на националната газопреносна мрежа, изграждане на Газов хъб "Балкан" и други, гласи съобщението от МС. 

Работодателите предупреждават за хроничен недостиг на ток за бизнеса

Работодателите предупреждават за хроничен недостиг на ток за бизнеса

Българските предприятия получават най-скъпата електроенергия в цяла Европа, негодува АОРБ