Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) съобщават, че са подали сигнал относно нарушенията в сектор енергетика, който е изпратен в деловодството на Главна дирекция "Конкурентоспособност" на Европейската комисия и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

Сигналът е изпратен на 22 юли и до Комисията за защита на конкуренцията - КЗК и подписан от Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев.

Организациите сезират КЗК, за да се разследват "действия на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство".

Работодателите предупреждават за хроничен недостиг на ток за бизнеса

Работодателите предупреждават за хроничен недостиг на ток за бизнеса

Българските предприятия получават най-скъпата електроенергия в цяла Европа, негодува АОРБ

"Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон", обясняват те.

"Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара", допълват работодателите.

Според тях са "налице и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества - производители количество електроенергия на борсата"

"Пазарното поведение на участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения за наличие на картелно споразумение в следната насока: "Гранд Енерджи дистрибюшън", Юропиън трейд оф енерджи", "Сага комодитис", "ТМ Технолоджи", "Енерджи инвест юръп" - всичките, свързани със субектите - собственици на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества електроенергия в размер на около 500 МW", пишат работодателските организации.

Те считат, че се "проявява ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци".

Иван Йончев сменя Петър Илиев като изпълнителен директор на НЕК

Иван Йончев сменя Петър Илиев като изпълнителен директор на НЕК

От 2014 г. Йончев е член на Съвета на директорите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Работодателите обясняват, че "регистрационната система на БНЕБ позволява да се направи проверка и на връзката между оферираните позиции (количество и цена) на сегмент "Ден напред" на гореспоменатите свързани дружества и тези на НЕК за периода 01.12.2018 г.-14.07.2019 г. - имаме основания да предполагаме координираност и произлизащи от това високи равновесни почасови цени".

Според тях, фактите дават "ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от определени субекти на непазарни търговски практики".

Описаният модел на поведение нарушава функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно формиране на цената й. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска икономика, допълват работодателските организации.

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ призоват КЗК да образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и да разпореди извършване на проверка на факти и обстоятелства, с оглед установяване налице ли е законова хипотеза на недопустима концентрация и/или картелно споразумение между участници на свободния пазар на електрическа енергия.

ЕК наложи 77 млн. евро глоба на БЕХ за монопол

ЕК наложи 77 млн. евро глоба на БЕХ за монопол

Групата БЕХ не допускала конкуренти до газовата инфраструктура у нас

Припомняме, че в последните няколко месеца се създаде сериозно напрежение в сектор "Еенергетика". Няколко пъти работодателите алармираха, че цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент "Пазар ден напред" е манипулирана и отбелязва неимоверни скокове. Към 3 юли 2019 г. е най-високата в Европа. Председателят на АИКБ Васил Велев дори обвини, че има признаци на организирана престъпна група в енергетиката.

Работодателите настояха за проверка на действията на НЕК от страна на прокуратурата и няколко пъти излизаха с писма до премиера, министъра на енергетиката и главния прокурор.

В средата на юни месец след един брифинг, на който отхвърли обвиненията, шефът на НЕК Петър Илиев депозира оставката си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, но тя не беше приета.

На последното нарочно заседание на ресорната парламентарна комисия, което беше отложено веднъж, стана ясно, че КЕВР е започнала проверка на свободния пазар на електроенергия.

Избухнаха и няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна на НЕК цени на тока.

В началото на юли Петър Илиев пред енергийната комисия в парламента, която изслуша сектора за състоянието на свободния пазар, заяви, че свободният пазар е оставен на самотек, а Теменужка Петкова посочи, че вече е сезирала КЕВР и КЗК да проверят има ли някакъв проблем на свободния пазар на електроенергия.

Васил Велев: Наглост и безочие в енергетиката

Васил Велев: Наглост и безочие в енергетиката

НЕК обявил нагласен търг веднага след като оставката на шефа му не бе приета