Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) категорично не подкрепя бюджета на държавното обществено осигуряване и заложените в Бюджет 2019 г. административно налагани политики по доходите, които се прокарват без съгласието на социалните партньори, а някои от тях - и без проведени консултации и преговори. Това се посочва в официалната позиция на АИКБ относно готвения от правителството проект за Бюджет 2019 г.

Правителството одобри проектобюджета за 2019 г.

Правителството одобри проектобюджета за 2019 г.

Приоритетите на Бюджет 2019 са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите

Като цяло бизнесът изразява своето положително становище по проекта за държавен бюджет за 2019 г. В позицията си от асоциацията мотивират това с няколко точки:

 • Относително реалистична прогноза на ръста на БВП - 3.7%, която се доближава до прогнозирания от АИКБ ръст на БВП (3.8%);
 • Относително реалистична прогноза за нивото на безработицата - 4.8%, ръст на заетостта - 0.3% и ръст на компенсациите на заетите - 8.4%;
 • Запазване на ниска преразпределителна функция на бюджета - 38.3%;
 • Намаляване на нивото на държавния дълг и лихвите по него, очаква се размерът му към 31.12.2019 г. да бъде сведен до 22.2 млрд. лв. или около 19.1% от БВП;
 • Очаква се Бюджет 2018 да бъде изпълнен с 0.5% бюджетен излишък, т.е. приходите да надвишат разходите с около 600 млн. лв.;
 • Запазване на данъчния модел и на данъчните ставки и прогноза за увеличено ниво на приходите по консолидираната фискална програма за 2019 г.;
 • Увеличаване на разходите за сектор "Образование" с 358.9 млн. лв., като от тях 330 млн. лв. са за увеличение на заплатите с 20% на педагогическия персонал;
 • Опит за реформа в сектор "Здравеопазване", както и увеличаване на разходите с 545.9 млн. лв. в това число: 490 млн.лв. в бюджета на НЗОК и 55.9 млн. лв. в бюджета на Министерство на здравеопазването.

Работодателите обаче не заявяват подкрепата си относно предложените в проекта държавен дефицит в размер на 0.5%, както и предвидените увеличение на заплатите и възнагражденията за полиция и вътрешен ред и сигурност и увеличение на капиталовите разходи в сектор "Отбрана". АИКБ се обявява също така против увеличението на възнагражденията на заетите в бюджетния сектор с 10%, с което, според асоциацията, изпълнителната власт категорично се отказва от реформа в държавната администрация.

Борисов: Бюджет 2019 е един от най-амбициозните от началото на прехода
Обновена

Борисов: Бюджет 2019 е един от най-амбициозните от началото на прехода

На опозицията да се говори само в цифри, заръча Борисов

Бизнесът не подкрепя и това, че в проекта не са заложени достатъчно средства за култура и наука, за Националния план за действия по заетостта (НПДЗ), за рекламна политика на националния туристически продукт, както и в бюджета на Министерство на здравеопазването.

Позиция на АИКБ за проектобюджет 2019 г.: "Само 9 млн. лв. бюджет за мерки по Закона за насърчаване на инвестициите. При рекорден срив на инвестициите държавата отново няма адекватно да финансира насърчаването на инвестициите."

"Категорично НЕ ПОДКРЕПЯМЕ заложените в Бюджет 2019 г. административно налагани политики по доходите, без съгласието на социалните партньори, а някои от тях - и без проведени консултации и преговори."
Работодателите посочват няколко довода, поради които не подкрепят предвидения бюджет на държавното обществено осигуряване.

 • Необосновано административно увеличение на МРЗ от 510 лв. на 560 лв.;
 • Вместо отмяна на минималните осигурителни прагове, които от 3 години не се договарят, отново се получава необосновано административно увеличение на МОД като следствие на увеличената МРЗ;
 • Запазването на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит /класове/ за частния сектор;
 • Увеличаването на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 2 600 лв. на 3 000 лв. в противоречие с програмата за управление и пролетната средносрочна бюджетна прогноза;
Синдикати и работодатели показаха различията си за Бюджет 2019
Обновена

Синдикати и работодатели показаха различията си за Бюджет 2019

Валери Симеонов няма да подаде оставка, категоричен той пред медиите

 • Увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - съответно за 2019 г. в размер на 560 лв.;
 • Увеличаване с 60% на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 350 лв. на 560 лв. от началото на 2019 г.;
 • Запазване на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност. Остават първите 3 дни болнични за сметка на работодателя. Предвиждаме нов ръст на разходите за обезщетенията за временна нетрудоспособност;
 • Недостатъчни реформи в областта на медицинската и трудовата експертиза и в отпускането на инвалидни пенсии. Предвиждаме нов ръст на инвалидните пенсии;
 • Запазване на 410 дни отпуск поради бременност и раждане. След който майките имат право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст срещу ниското обезщетение в размер на 380 лв. на месец, което задържа работната сила на майките извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка. Връщането им на работа след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави трудна адаптацията им на работното място.

АИКБ принципно не възразява срещу проекта за бюджет на НЗОК.

КТ "Подкрепа" за Бюджет 2019: Повечето пари за хората с увреждания са за сметка на най-нуждаещите се

КТ "Подкрепа" за Бюджет 2019: Повечето пари за хората с увреждания са за сметка на най-нуждаещите се

Сливането на Фонда за лечение на деца с НЗОК отново отваря проблема с квартирите и дневните на лицата