Облигационерите поискали от БДЖ 40 милиона лева до края на месец юни, за да прекратят възбраната върху сградата на БДЖ в центъра на София.
Това трябва да стане на две вноски от по 20 милиона лева. Това заяви финансовият директор на "Холдинг БДЖ" Филип Алексиев на извънредна пресконференция във връзка с продажбата на сградата на дружеството, намираща се срещу къщата музей на Иван Вазов на улица "Иван Вазов" №3 в София.

Продават сградата на БДЖ в центъра на София

Продават сградата на БДЖ в центъра на София

Исканата цена е повече от 7 млн. лева

По думите на Алексиев историята около сградата на БДЖ в центъра на София не е нова. Сградата била възбранена още на 20 март 2014 година по повод задълженията на "Холдинг БДЖ" по така наречения втори облигационен заем. До момента облигационерите се въздържали от предприемането на действия относно сградата, но наскоро решили да го направят, "тоест да пуснат на публичен продан сградата или тоест половинката, тъй като половината от тази сграда е собственост на БДЖ, останалата половина на НКЖИ."

Според финансовия шеф на холдинга през последните години БДЖ е поддържало активен диалог с облигационерите, а сегашната мярка е инструмент, който те използват, за по-добри позиции в рамките на преговорите, които се водят за окончателното разрешаване на проблема с този облигационен заем.

Запорираха 40 млн. лв. от сметките на БДЖ
Обновена

Запорираха 40 млн. лв. от сметките на БДЖ

Транспортното министерство търси решение, за да не се спира дейността на БДЖ

"Ние имаме писмо от облигационерите преди няколко дни, когато дойде, и там се поставят няколко условия, а именно до края на юни да се платят парите, по които "БДЖ-Пътнически превози" е осъдено. Става въпрос за 20 милиона евро. И също така "БДЖ-Пътнически превози" да стъпи като доброволен съдлъжник, за да се избегнат следващи съдебни дела, съответно разходи по тези дела", посочи Алексиев.

Той обясни и защо "БДЖ-Пътнически превози" трябва да стане съдлъжник. По думите му при преобразуването на БДЖ през 2011 година голяма част от активите на БДЖ са отишли в двете дъщерни дружества, съответно съгласно търговския закон те носят солидарна отговорност за задълженията на преобразуваното дружеството до размера на получените активи.

"Не сме спирали да плащаме... След одобряването на държавната помощ през юни миналата година, БДЖ получи на няколко транша от държавата и съответно ги преведе на своите кредитори, както на облигационерите, така и на НАП. Новото което се случи е, че април месец излезе осъдителното решение срещу "БДЖ-Пътнически превози", с което съдът признава "БДЖ-Пътнически превози" за солидарен длъжни в размер до 20 милиона евро, какъвто беше иска на облигационерите", обясни още финансовият директор на дружеството.

Московски: БДЖ ще спре, ако започне разпродажба на локомотиви

Московски: БДЖ ще спре, ако започне разпродажба на локомотиви

С помощта на Владислав Горанов да бъде решен проблема, надява се Московски

Алексиев посочи и че през последните години задълженията на дружеството значително са намалели "с доста стискане на зъби", но това е станало за сметка на поддръжката на подвижния състав.

"За съжаление, поради тази причина услугата, която в момента се предлага, не е на нивото, което хората биха искали", заяви още той и допълни, че в следващите седмици или месеци, когато дружеството успее да уреди проблема със задълженията към кредиторите, БДЖ ще пристъпи постепенно към "дългочаканата модернизация".

Служителите, разкрили фиктивните ремонти в БДЖ, уволнени

Служителите, разкрили фиктивните ремонти в БДЖ, уволнени

Ръководството на БДЖ показва безпомощност пред истината