Без енергията от държавния ТЕЦ "Марица Изток 2" през зимния и летния сезон ще се наложи режим на тока и това ще предизвика несигурност в цялата енергийна система на България. Възмутително и неприемливо е държавата да подритва най-голямото си енергийно дружество.

Това пишат от енергийните дружества на двата синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа" до служебния премиер Стефан Янев, енергийния министър Андрей Живков, председателя на КЕВР Иван Иванов, президентите на двата синдиката Пламен Димитров и Димитър Манолов.

По-скъп природен газ през юни, но без промяна в цената на парното и тока

По-скъп природен газ през юни, но без промяна в цената на парното и тока

КЕВР утвърди цена от 45,27 лв./MWh

Декларацията е по повод предварителен доклад на КЕВР от 27 май 2021 относно Регулаторен период 01.06.2021 - 01.06.2022 г. 

БСП иска оздравяване на ТЕЦ Марица Изток 2

БСП иска оздравяване на ТЕЦ Марица Изток 2

Независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос

Ограничаването на работата на ТЕЦ-2 или финансовото му унищожение ще доведе до енергийна зависимост от други държави близки до нас, които произвеждат енергия от въглища. Решенията на КЕВР убиват икономически предприятие с активи над 2 млрд. лв. Това е престъпление към сигурността на доставки на електричество в България, пишат председателите на местните синдикални организации.

Всичко това показва дълбоко неразбиране на мястото на централата в електроенергийната система на страната и за ролята й за осигуряване сигурността на доставките на ток.

Енергетиците изразяват безпокойство за подготовката на ценовото решение на КЕВР за периода 01 юли 2021 - 01 юли 2022 г.

Работодателските организации настояват да се пуснат всички блокове на ТЕЦ "Марица Изток 2"

Работодателските организации настояват да се пуснат всички блокове на ТЕЦ "Марица Изток 2"

Или веднага да се извадят от експлоатация и да се съкрати персонала

Публикуваният за обсъждане предварителен доклад от 27 май 2021 г. на работната група на КЕВР за цените в сектор Електроенергетика не отразява обсъжданите решения на Министерството на енергетиката, проведена на 26 май 2021 г., пише в декларацията. Тогава е било решено за предприемане на действия за осигуряването на работа на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД на регулиран пазар и след 01 юли 2021 г.

Според тях докладът на КЕВР отхвърля исканията за компенсация на разходите, направени от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД през текущия, както и през миналите регулаторни периоди. Нито веднъж пред последните четири години не са признати разходите на ТЕЦ-2, пишат от синдикатите.

БЕХ и МЕ закупиха квотите въглероден двуокис за 2019 г. за ТЕЦ "Марица изток 2"

БЕХ и МЕ закупиха квотите въглероден двуокис за 2019 г. за ТЕЦ "Марица изток 2"

Парите са преведени

"Не се отчита и се обезсмисля финансово издадената заповед на министъра на енергетиката от 05.05.2021 г. за предоставяне на допълнителна квота от 300 000 MWh", дават пример те.

Разликата между прогнозната предложена цена на тока за бита от 119 лв./ MWh и продажната цена на енергията от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД от 210 лв/ MWh е 76 %.

Ако "скъпата" енергия от ТЕЦ-2 може да повлияе на цената на микса като я повиши с 20 %, то енергията от ТЕЦ-2 математически трябва да заема 40 % от предлаганата енергия на битовите потребители. Това е абсолютно невъзможно както технологично, така и практически, пишат синдикалните енергетици.

Според тях токът, произведен от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД участва в микса с далеч по-ниско количество и не може да окаже такова влияние на цената на крайния потребител.

Синдикатите бранят ТЕЦ "Марица Изток 2" от работодателите

Синдикатите бранят ТЕЦ "Марица Изток 2" от работодателите

Твърдят, че работодателите са написали подвеждащи твърдения

Предлаганата прогнозна цена е изкуствено занижена, смятат енергетиците. На такава цена енергия в България може да произвежда само АЕЦ и ВЕЦ. Останалите производители не могат да продават тока на такава цена без допълнително дотиране. "ТЕЦ-2 не получава и една стотинка допълнителна дотация или каквито и да са били облекчения и помощ", пише в декларацията.

Енергетиците задават няколко въпроса - дали тази цена е коректно изчислена, какъв е шансът наистина да се продава на битовите потребители енергия на тази цена или тази цена ще се използва, за да се манипулира обществената мисъл колко скъпа енергия се произвежда от въглища.

Работодателите искат оставките на шефовете на БЕХ, ТЕЦ "Марица Изток 2" и на БНЕБ

Работодателите искат оставките на шефовете на БЕХ, ТЕЦ "Марица Изток 2" и на БНЕБ

Причината - високата цена на тока за бизнеса

"Ние не можем да позволим, поради криворазбрани административни ограничения, да се стигне до спиране и последващо затваряне на централата. На никого нямат да бъдат полезни стачки и протести по време на избори", завършва декларацията на енергетиците от двата най-големи синдиката в България, които работят в държавния ТЕЦ "Марица Изток 2".

Бизнесът готов да сезира ЕК, ако има държавна помощ за ТЕЦ „Марица Изток 2“

Бизнесът готов да сезира ЕК, ако има държавна помощ за ТЕЦ „Марица Изток 2“

ТЕЦ-ът да си оптимизира разходите, препоръчват от АОБР