Върховният касационен съд отказа да регистрира партията "Няма такава държава", създадена от Слави Трифонов.

С Решение от днес, постановено от тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС), се потвърждава решението на Софийския градски съд (СГС) от 06.12.2019 г., с което се отказва регистрация.

Решението не подлежи на обжалване. От ПП "Няма такава държава" могат обаче отново да поискат регистрация, след като се изпълнят изискванията по чл. 5, ал1 от ЗПП.

"Няма такава (хубава) държава"

"Няма такава (хубава) държава"

Графичното изображение - синя ръка с цветовете на българското знаме

Делото пред ВКС бе образувано по касационна жалба на председателя на политическата партия "Няма такава държава" и по протест на Софийската градска прокуратура (СГП) срещу решението на СГС, с което е отхвърлена молбата за вписване на партията в публичния регистър на политическите партии.

Слави Трифонов обяви нова партия: "Има такъв народ".

Припомняме, в началото на месец ноември сценаристът от "Шоуто на Слави" Тошко Йорданов внесе документите за регистрацията на ПП "Няма такава държава" в Софийския градски съд, след учредяване на партията при закрити врати месец по-рано. Още тогава юристи изразиха съмнения за името на партията, което може да се възприеме като уронващо доброто име и престиж на държавността. Въпросът с името на партията не беше коментирано в отказа на СГС за регистрация, както не се коментира и в решението на Върховния касационен съд. 

Слави се зарича едни цветове да не го спрат

Слави се зарича едни цветове да не го спрат

Той определи като безумно и незаконно решението на съда

Съдебният състав на ВКС изцяло споделя съображенията на СГС, с които е аргументиран отказът за регистрация.

Отказът за регистрация на партията на Слева Трифонов бе мотивиран със забраната за използване на символите на герба или знамето от политическите партии (чл. 5, ал. 1, пр. 1 от Закона за политическите партии). Това касае символът на партията "отворена човешка длан в син цвят, в която са интегрирани цветовете бяло, зелено, червено".

Върховните съдии сочат, че забраната за самото формално използване на съществените елементи и цветове на националния герб и знаме е достатъчна, дори и внушението на използвания символ да е силно, а не символът да е напълно идентичен със знамето.

По въпроса, че в символите на други партии също е използван герба, съдиите от ВКС посочват, че евентуалната незаконосъобразна регистрация на друга политическа партия (партии), която е допусната от регистърен съд в нарушение на чл. 5, ал. 1 от ЗПП, не може да е основание за възприемането ú като приложима съдебна практика и така да бъде продължена.

"Визираният в касационната жалба и протеста принцип, както законосъобразно е счел СГС, изисква равно прилагане на закона по отношение на всички правни субекти, а не равното му неприлагане по отношение на същите", категорични са върховните съдии.

Българите все още търсят "месии", които обаче да не правят радикални промени

Българите все още търсят "месии", които обаче да не правят радикални промени

Месии, които не заплашват да развалят, което криво-ляво сме построили

Припомняме, че в последните социологически проучвания беше замерена подкрепата и за партията на Слави Трифонов. В изследването на "Барометър" тя остава под чертата за парламентарна представителност с 3,6% подкрепа от анкетираните. Новоучредената (макар и все още нерегистрирана) партия на Слави Трифонов имаше потенциалната подкрепа на 8.6% от избирателите и конкурираше ДПС (7.8%) за третото място обаче в изследването на "Алфо Рисърч"

Не закъсня е реакцията на Слави Трифонов на решението на ВКС: "Така ли мислите, че ще ни спрете? С боички и с наименования? Важно е съдържанието, а не опаковката", удивен е Трифонов.

Той обявява, че "същите хора, със същите идеи, със същото съдържание и със същите намерения, ще регистрираме нова партия. С ново име и други цветове!" Партията ще се нарича "Има такъв народ" и в логото си ще има съвсем други цветове.

"Чакам ви да видя какво ще измислите сега!" Постът му е подписан: Слави Трифонов - свободен гражданин със свободен дух