В бюджета за другата година парите за наука ще бъдат със 120 милиона лева повече. Това стана ясно от думите на финансовия министър Владислав Горанов на брифинг по повод протеста на учените на БАН.

Горанов припомни, че в Бюджет 2018 за средно образование са предвидени 452 млн.лв. повече, за висше образование са 38 млн.лв. повече, а за наука са 120 млн.лв. повече.

"Основният дебат при парите за наука е дали разпределението да бъде предрешено предварително или да е на база цели и резултати", добави Горанов.

Учени протестират мълчаливо за доходи и наука

Учени протестират мълчаливо за доходи и наука

30% от научните работници, специалисти, експерти, и висшисти получават основна заплата равна на минималната за страната

"Ръстът на разходите за наука е значителен, но не е предрешено при кого ще попаднат. За БАН от тези 120 млн.лв в повече са около 5 млн.лв. Това дава възможност за около 5% нарастване на възнаграждението, ако се приеме подходът на калпак", обясни финансовият министър.
Според него парите за наука трябва да бъдат разпределени за отделни проекти. Ще може да се кандидатства за финансов ресурс.

От БАН смятат, че той предварително трябва да се разпредели, но според МФ, ако това стане, ще се намали конкуренцията между отделните звена и ще се накърни донякъде връзката между качеството и потребностите на държавата.

Допълнителните 120 млн. повече не се включват в 350-те млн.лв по програмите за наука.

"Бюджетът на БАН може да бъде удвоен. Те приемат и произвеждат около 50% от научния продукт, следователно, ако допуснем, че успеят да завоюват половината от ръста само на предвидените допълнителни разходи за наука, бюджетът им може да бъде увеличен с милиони", заяви още Горанов.

Вицепремиерът Томислав Дончев от своя страна каза, че големият проблем е, че парите не се разпределят на пакет или на глава, или не се разпределят институционално. Вече и отделен учен и отделно научно звено трябва да се бори за отделно финансиране, а то трябва да става през цели и резултати.

Тази реформа може да се окаже за някои учени и звена болезнена, прогнозира Дончев. По думите му за наука има много пари, но те няма да се разпределят по равно.

Горанов уточни, че от тези 120 млн.лв., 5 млн. са за БАН, 6 млн. за Национален иновационен фонд, 16,5 млн. за фонд Научни изследвания, 60,8 млн за стипендии на докторантите, 10 млн. лв членски внос и участие в нетърговски организации, в т.ч. за центъра в Дубна, за поддръжка на база данни за научни публикации и др.