Министерският съвет прие Решение за приемане на отправени от концесионерите предложения за удължаване на срока на договори за концесия за 6 морски плажа, съобщиха от МС след днешното правителствено заседание.

Удължават срока на концесията на плаж "СБА", община Каварна, област Добрич, морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич, морски плаж "Слънчев ден", община Варна, област Варна, морски плаж "Св. Влас - болницата", община Несебър, област Бургас, морски плаж "Крайморие", община Бургас, област Бургас и морски плаж "Росенец - север", община Бургас, област Бургас.

Удължават срока на концесията за плажовете у нас

Удължават срока на концесията за плажовете у нас

При условие че концесионерът е изпълнил определени изисквания

С приемането на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето /ПЗР на ЗИД на 33/ се създаде възможност концесионерите на морски плажове да се справят със задължението си по осигуряване задължителните дейности по водно спасяване, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане. На тях им се предостави възможност за допълнителен срок за предоставяне на услуги на морския плаж, за да се преодолеят ограниченията на въведените поради пандемията мерки и настъпилата безпрецедентна икономическа обстановка в национален и световен мащаб. Удължи се срокът на договорите им за концесия с до една година, в зависимост от това кога изтича срокът на съответния договор и при наличие на нормативно установените условия.

Предлагат на концесия плажове "Добруджа - юг" и "Панорама- юг"

Предлагат на концесия плажове "Добруджа - юг" и "Панорама- юг"

Минималните такси са 6 498,87 лева без ДДС и 54 853,66 лева без ДДС

Удължаването на срока на концесията се прилага само в случай, че концесионерът е изпълнил изискването да предоставя през целия летен сезон 2020 г. плажните принадлежности - чадъри и шезлонги, на цени не по-високи от заявените от него за сезон 2020 г. съгласно уведомлението му по § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравето. Концесионерът трябва да е заплатил е концесионното си възнаграждение за 2020 г. и да се вписва в изискванията на чл. 7 от Методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и наемна цена за 2020 г., което съответства на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г. и за удължаване на срока на концесията и на наема.

За удължените срокове на концесиите, концесионерите дължат заплащане на концесионни възнаграждения или плащания при условия и в срокове, съгласно договорите си за концесия.