Швейцария даде принципно съгласие за откриване на избирателни секции за парламентарните изборите на 4 април, съобщават от МВнР.

Такива ще бъдат открити в посолството ни в Берн и в постоянното ни представителство в Женева.

Получено е и разрешение за откриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на България.

Ковачева настоя за ясни усилия за гласуването в чужбина

Ковачева настоя за ясни усилия за гласуването в чужбина

Видеонаблюдението при броене на бюлетините не е пречка за изборите

Швейцарската страна подчертава, че трябва да бъдат спазени всички противоепидемични мерки по време на избирателния процес в избирателните секции, както и извън тях. Тези, които са извън дипломатическите и консулските представителства на Република България, трябва да отговарят на изискванията както на конфедерацията, така и на кантоналните за достъп до обществена сграда в условията на пандемия.

Българските граждани в Черна гора също ще могат да гласуват на изборите. Това ще се случи в посолството ни в Подгорица.

Посолството ни е поело ангажимент пред приемащата страна, че при организиране на гласуването на територията на дипломатическото представителство ще бъдат стриктно спазени всички действащи в Черна гора мерки и ограничения, свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19.

По-рано Испания, Грузия, Словения, Турция, Молдова, Румъния, Нидерландия, РС. Македония и Китай се съгласиха нашите сънародници там да гласуват в посолството ни.