Национална асоциация "Българско Черноморие" реагира остро на идеите за осигуряване на вода за язовир "Студена" и облекчаване бедственото положение на Перник.

От асоциацията обявяват, че ще обжалват пред компетентните органи плановете на Атанас Русев, които биха довели до "разрушаването и източването на карстовите пещери в парк "Витоша".

В Перник търсят и подпочвени води за справяне с водния режим

В Перник търсят и подпочвени води за справяне с водния режим

Обсъждат се няколко варианта, увери Ирена Соколова

Според "Българско Черноморие" е недопустимо да се променят речните корита на витошките потоци и реки, спускащи се от югозападните склонове на планината, както и да се "бърника" във водния баланс на пещерите на ПП "Витоша".

Те припомнят, че карстовите води на югозападните склонове на ПП "Витоша" попадат в няколко защитени зони и защитени територии:

  • Защитени зони от Натура 2000 опазващи птиците - "Витоша" и "Палакария";
  • Защитени зони от Натура 2000 опазващи местообитанията и видовете, растенията и животните - "Витоша" и "Река Палакария";
  • Защитена територия - природна забележителност "ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА";
  • Всичко това попада в Природен Парк "Витоша"

От асоциацията припомнят и че плановете тези дейности да се осъществяват през зимата ще застрашат и хилядите прилепи в пещерите на Витоша, които са най-уязвими по време на зимния си сън - периода 1 декември - 30 март.

Асоциацията "Българско Черноморие" задава и въпроси към Министерството на регионалното развитие и благоустройството дали има изготвени Оценка за съвместимост или Доклад за оценка за въздействието върху околната среда, които доказват пред компетентния орган РИОСВ, че няма заплаха за околната среда и биоразнообразието при реализиране на идеята.

Нено Димов умува как да сведем загубите на вода под 23%

Нено Димов умува как да сведем загубите на вода под 23%

Ограничаването на потреблението от язовирите било краткосрочно решение

Припомняме, архитект Атанас Русев предлага да се оптимизират наличните източници във водосбора на "Студена" във Витоша, като се запушат незаконните отклонения и се почистят губилищата в коритото на река Струма, за да има максимална проводимост за водата, която потъва през тях в пещерна система и излиза отново на повърхността чрез извор "Врелото". Във втория етап на плана се предвижда добяване на извор, който досега не е бил част от водосбора на яз. "Студена".

Припомняме, перничани минаха на по-строг режим на водата - само веднъж в денонощието. Ожесточаването на мерките се наложи, тъй като първият режим с пускане на водата сутрин и вечер не доведе до сериозно подобряване на обемите в язовир "Студена" и до множество аварии по мрежата. Затова и от МРРБ отпуснаха по спешност 2 милиона лева за аварийни дейности.

Кметът Станислав Владимиров подкрепи сондажи, изграждане на съоръжения и плана на инженер Русев като "изключително евтин+ и с надежда за ефективност. Според Владимиров настоящето положение се дължи на много пропуснати възможности и е трябвало да се реагира адекватно още през летните месеци, а сигнали за опасност е имало още в началото на годината.

 Сблъсъци на протеста срещу водния режим в Перник

Сблъсъци на протеста срещу водния режим в Перник

Полицията предотврати затварянето на магистрала „Струма“…

Кризата струва постовете както на областния управител Ирена Соколова, така и на управителя на ВиК Перник.

Според заключението от проверката на районната прокуратура има данни за безстопанственост, затова и производството бе прехвърлено към Специализираната прокурата.