С нова модерна техника е оборудвана екологичната станция в резервата Сребърна. Тя е подразделение на Института по биоразнообразие, екосистеми и изследвания към БАН и всекидневно следи за чистотата на водите и екосистемите в езерото. Екостанцията вече разполага със супермодерни микроскопи и техника на стойност 90 000 евро.

Техниката е доставена по проекта WETLANET за надграждане на изследователския потенциал на мрежа от лаборатории за изследване на влажните зони у нас. Освен в Сребърна, такива станции има още при Атанасовското езеро край Бургас и в Созопол. Новата апаратура ще подпомогне работата на учените и ще подобри връзката с централата в София.

"Данните, които получава нашият персонал, който работи тук, могат още в същия ден да пристигнат при нас в София, могат също да бъдат изпращани изображения, за да се консултират колегите с по-опитните специалисти и известна част от пробите се изпращат в нашите лаборатории в София", поясни проф.Бойко Георгиев - координатор по проекта.

Най-големият проблем за Сребърна е, че напоследък заради трайно пониженото ниво на река Дунав, прясна вода в езерото навлиза веднъж на 10-15 години.

"И после в продължение на 10-15 години тя се изпарява, намалява, в езерото условията за живот се променят", посочи още Георгиев.

Общата стойност на проекта WETLANET е над 2 милиона лева. Освен за закупуване на нова техника, средствата са похарчени за обучение на млади учени и за създаване на по-добри интегративни връзки с европейски екологични структури.