Съветът на духовните водачи към Главното мюфтийство приветства организирането на летни Коран-курсове в джамиите.

Това се казва в становище на Мюфтийството ден след заседанието на Съвета на духовните водачи (СДВ), в който членуват главните мюфтии и председателите на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) на Мюсюлманско изповедание в страната.

На заседанието в централния офис на Мюсюлманско изповедание в София са участвали главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, председателят на ВМС Ведат С. Ахмед, бившите главни мюфтии Фикри Сали и Селим Мехмед, бившите председатели на ВМС Хюсеин Карамолла и Ридван Кадьов.

От мюфтийството пишат, че повод за заседанието на този съвет е изказване на прокурор Недялка Попова във връзка с т.нар дело срещу 13-те имами и предложенията за промени в Закона за вероизповеданията, внесени в Народното събрание. Разгледана е била и дейността на Мюсюлманско изповедание през изминалия месец рамазан.

Становището на заседателния орган на мюсюлманското вероизповедание е, че направеното и подобни изказвания се посрещат с неодобрение и огорчение от цялата мюсюлманска общност в страната ни.

От Съвета на духовните водачи изразяват тревога за това, че няма действия срещу думите на прокурора.

Припомняме, на 3 април 2018 г. стана ясно, че е започнала проверка заради интервю на прокурор Попова пред пловдивския сайт Трафикнюз, с който тя предупреждава за опасни тенденции в българското общество. Попова алармира за това, че мюсюлманите в България ще достигнат 30% от населението.

От Главното мюфтийство последва незабавна реакция, като бе свикано извънредно събрание на Висшия Мюсюлмански съвет.

Прокурор Попова е един от обвинителите по второто дело срещу Ахмед Муса, който беше и един от обвиняемите по делото за радикален ислям срещу 13-те имами от Пазарджик, което започна през 2010 година.
Обвинението е за проповядване на антидемократична идеология и религиозна омраза. В края на миналата година съдът в Пазарджик реши да пусне под гаранция Ахмед Муса - подсъдим за разпространение на радикален ислям. Размерът на паричната гаранция е 7500 лева бе събрана от дарения в джамията в Пазарджик от близки и съидейници на Муса.

Относно промените в Закона за вероизповеданията Съветът на духовните водачи смятат, че нормативното уреждане на дейността на вероизповеданията е много важен момент за обществения живот. От мюфтийството смятат, че "настоящият Закон за вероизповеданията поначало е дискриминационен по отношение на всички вероизповедания извън Българската православна църква. Същевременно през последните петнадесет години настъпиха много сериозни промени в социалния живот", пишат от мюфтийството.

Според тях промените трябва да решават проблемите в съгласие с международно установените норми, гарантиращи свободата на религията. Това изисква осигуряване на възможности за пълноценно функциониране на вероизповеданията и ненамеса на държавата във вътрешните им дела при спазване на установените законови норми, пишат от мюсюлманското вероизповедание.