Министерството при бедствията и авариите отправи искане към ЕС,  НАТО и Русия за оказване на помощ във връзка със създалата се сложната пожарна обстановка в страната.

Съгласно международните процедури искането е изпратено до Евроатлантическия център за  координация  и реагиране при бедствия на НАТО и Центъра за мониторинг и информация към дирекция "Гражданска защита" на Европейската комисия.

Помощта от Русия е поискана чрез Министерството на външните работи на България, съгласно подписано през 1996 година споразумение за взаимопомощ и сътрудничество при бедствия.
Нашето искане към Русия е за предоставяне на самолет, който да се включи в гасенето на горските пожари.

Министерството, чрез Националния оперативно комуникационно - информационен център, изпраща ежедневни доклади до Евроатлантическия център за  координация  и реагиране при бедствия на НАТО за  усложнената пожарна обстановка.

Очакваме официално потвърждение от страните членки на ЕС и на НАТО, както и от Русия за възможностите им за оказване на помощ при овладяване на огнената стихия в страната.

В момента текат  процедури по уточняване изпращането на хеликоптер от Република Турция за спешно включване в акцията по гасене на пожарите, уточняват от ведомството на Емел Етем.