Административен съд София потвърди решението на Общинската избирателна комисия за избиране на Йорданка Фандъкова, издигната от партия ГЕРБ, за кмет на столицата.

Контролът за законосъобразност на вота от административния съд се изразява в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат от избора.

Налице са допуснати нарушения, свързани с удължения изборен ден, образуването на секции с голям брой избиратели и образуване на опашки пред изборните секции, съставянето на служебни протокола след констатирана липса на оригиналните протоколи. Тези нередности обаче не са съществени и не водят до решаваща промяна на крайния изборен резултат, посочват от съда.

Магистратите изтъкват, че провеждането едновременно на избор на кмет, общински съветници и президент и вицепрезидент, води до усложнена процедура за упражняване на активното избирателно право на гражданите и създава обективни предпоставки за липса на адекватна организация и затруднена работа на изборната администрация.

При провеждане на различни избори на една и съща дата е наложителна по-подробна правна регламентация от законодателния орган, свързана с броя на избирателите във всяка секция и съобразяване на спецификата на правилата при организацията на работата на ОИК и СИК.

Независимо от това нито едно от твърдените в жалбите нарушения не води до промяна на крайния изборен резултат.  

Решението на Административния съд подлежи на обжалване пред ВАС.