Пазарджишкият административен съд обяви избора за кмет в село Априлци за недействителен. Жалбата бе подадена от кандидата Марин Манолов от „Граждански избор-модерна политика", който загуби само с три гласа от Атанас Маратилов от ГЕРБ.

Съдът установи, че при броенето на бюлетините са допуснати сериозни нарушения, съощи радио Пловдив.

В протокола на секционната избирателна комисия са правени поправки, като в графата „недействителни бюлетини" числото 16 е поправено на 22.

От разпита на свидетелите стана ясно, че спечелилият изборите Атанас Маратилов и наблюдатели на ГЕРБ пряко са се намесвали в броенето на бюлетините и са определяли коя от тях е действителна и коя не.

Поправен е и протокол относно спор за седем бюлетини, които секционната комисията е определила като невалидни. След огледа им съдът прецени, че определението е неоснователно.

Тези заключения променят крайния резултат от изборите и загубилият Манолов повежда опонента си с четири гласа.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в седемдневен срок.