625 предварителни проверки е направила прокуратурата и е образувала 100 досъдебни производства във връзка с нарушения около изборите и в изборния ден. Това съобщи зам.-главният прокурор Валери Първанов на пресконференция по повод работата на прокуратурата около изборите.

Той припомни, че със съвместна заповед от 15 септември беше създадено за втори път национално междуведомствено звено с цел координация на правоохранителните и правозащитните органи. ДАНС, МВР, прокуратура се работили координирано и на централно, и на местно ниво.

„Имахме едни законосъобразно проведени избори от гледна точка на наказателното право", заяви зам.-главният прокурор. Той обясни, че отчитайки обществената необходимост, указанията на главния прокурор са били за приоритетност на подадените сигнали от медии, НПО, граждани за нарушения на избирателните права, като проверките е трябвало да бъдат извършвани за 2 до 24 часа след получаване на сигнала.

625 предварителни проверки са образувани по време на изборите и дните около тях. Разпореждането на главния прокурор е било във всички случаи прокуратурите да се произнасят с постановление за отказ за образуване на досъдебно производство. „Това дава пълна гаранция, че прокурорът ще се произнесе мотивирано, защо сигналите не представляват престъпления и да насочат сигнала към компетентните власти", обясни Валери Първанов.

От тези 625 разгледани преписки, прокурорите са произнесли 425 отказа от образуване на досъдебно производство, тъй като не става въпрос за престъпление по смисъла на НК. Той даде и два примера като посочи, че едни от разгледаните случаи е за боядисаната коза, която в деня за размисъл се е разхождала в село с номер на бюлетина за определен кандидат.

Разлепване на агитационни материали в гробище на мястото на некролози е последвано от налагане на административно наказание и не се разглежда като престъпление.100 досъдебни производства са образувани във връзка с нарушения на изборния процес. От тези 100 досъдебни производства 23 са бързи, а 3 са незабавни. За тези 40 дни са приключени само 16 досъдебни производства.

Повдигнати са 11 обвинения. 3 случая са завършили със споразумение между обвиняемите и прокуратурата, изготвени са 2 обвинителни акта, които са внесени в съответния съд. 11 случая са прекратени поради липса на доказателства. 84 досъдебни производства продължават да се разследват в законовите срокове.

Прокурор Валери Първанов посочи, че за съжаление не всички производства от предходната предизборна кампания от 2009 г. имат влязло в сила решение - осъдителна или оправдателна присъда. Причината за бавенето е в триинстанционната ни съдебна система. Санкциите за този вид престъпления са от 1 до 3 години лишаване от свобода с отложено изпълнение, пробация и най-често наказанието е глоба.

Три дела са завършили със споразумение - в Свищов, Ботевград и Плевен, като наказанията са пробация и безвъзмезден общественополезен труд, обясниха от прокуратурата.

В Свищов са предложени 30 лв. за гласуване за определен кандидат, в Ботевград - 2 лица са предлагали по 20 лв., а в Плевен случаят касае лице, дало по 15 лв. на две лица относно, за да гласуват за определен кандидат.

В село около Омуртаг пък били предлагани 5 кубика дърва за огрев, в случай че се гласува за определен кандидат.

Най-много тази година са престъпленията за купуване на гласове, пречене на свободното упражняване на правото на глас, организирана престъпна група за купуване на гласове, срещу длъжностно лице от изборната администрация, лица, които са гласували без да имат право или са гласували два пъти.

Най-много досъдебни производства са образувани в Бургас, Лом, Варна, Айтос, Нови пазар, Пловдив, Червен бряг.

Емилия Пенева от ВКП посочи, че от МВР дават по-високи данни и бройки за извършените престъпления, свързани с изборите. Тя обясни, че прокуратурата се отчита за престъпленията против политическите права на гражданите. От МВР включват и нарушения, и престъпления, свързани и с други текстове от НК.

„Сигналите за престъпления на тези избори бяха много повече в сравнение с тези от миналата година", коментира Пенева. За сравнение със статистиката от миналите избори през 2009 г., тогава е имало 105 осъдени лица, 300 образувани досъдебни производства и 600 преписки.