Върховният административен съд (ВАС) окончателно спря издаването на заповед за спиране на строителството на небостъргача "Златен век".

Това означава, че строителството може да продължи.

Решениетое на върховните съдии Анна Димитрова, Донка Чакърова, Тинка Косева, които потвърждават решението от 25 юни 2021 г. на Административен съд София-град (АССГ), с което се спира издаването на новата заповед за спиране на строителство като обезпечителна мярка.

„Артекс“ под прозорците на властта: Ние ковем новия „Златен век“

„Артекс“ под прозорците на властта: Ние ковем новия „Златен век“

Демонстрантите издигнаха и плакати с надписи: "ВАС се произнесе, законни сме"

Тя е наложена по искане на "Артекс", тъй като компанията е завела иск, с който да се установи, че има законно право на строеж, а разрешението за него е валидно до 5 септември 2030 г. или поне до 18 декември 2024 г. Искът е по реда на чл. 128, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и е подаден на 23 юни 2021 г. Разпоредбата дава право на всеки да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на административно право, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита. Затова "Артекс" са го предявили срещу Дирекцията "Национален строителен контрол" (ДНСК).

След завеждането му от дружеството поискаха от съда и налагането на обезпечителна мярка - спиране на производството по издаване на заповед за спиране на строителството на "Златен век".

От "Артекс" са представили на съда данни за претърпени щети от първото спиране на строителството през април 2019 г., което продължи до май 2021 г, а Върховният съд обяви за незаконно. Загубите заради престой са близо 5 млн. лв., неустойките към клиенти заради удължаване на срока на строителството - 2,5 млн. лв., а пропуснатите ползи заради отказали се клиенти над 10,7 млн. лв.

Ще се чува ли камбанен звън от покрива на небостъргача "Златен век"?

Ще се чува ли камбанен звън от покрива на небостъргача "Златен век"?

Влади Калинов показа документ на "Артекс", с който те признават датата януари 2020 г.

Така АССГ прие, че евентуалното незаконосъобразно спиране на строежа би причинило "значителни и непоправими вреди". ДНСК обаче обжалва и въпросът стигна до ВАС. Днес върховните съдии потвърдиха, че налагането на тази обезпечителна мярка от АССГ е правилно.

Те заявяват, че спирането на производството по издаване на заповед за спиране на строителството е подходяща мярка с оглед характера и вида на иска, както и с оглед на търсената с него правна защита. Освен това върховните съдии посочват, че правилно обезпечението е допуснато без изискване на гаранция от молителя.

В началото на миналия месец от "Артекс" организираха протести - първо пред МРРБ, а после и пред ДНСК заради блокираното от 2019 г. строителство. След многогодишни протести на ИК "Лозенец" тогава бившият премиер Бойко Борисов спря строителните дейности, но от Инициативния комитет още тогава предупредиха, че заповедта на ДНСК не е юридически издържана и ще падне в съда. Междувременно шефът на ДНСК беше сменен.

Ще се чува ли камбанен звън от покрива на небостъргача "Златен век"?

Ще се чува ли камбанен звън от покрива на небостъргача "Златен век"?

Влади Калинов показа документ на "Артекс", с който те признават датата януари 2020 г.

Вчера новият шеф на ДНСК Влади Калинов обяви, че ще издаде нова заповед за спиране на строежа. Според Калинов документацията е ясна, а решението на съда не обсъжда срока за строеж, а заповедта на неговия предшественик, която е за неспазване на строителния план.

Само преди десетина дни обаче служебният министър разпореди нова проверка.

Арх. Виолета Комитова призна, че случаят "Златен век" е с дълга история, започнала от 1995 г. с градоустройственото решение, с множество други промени, инвеститори, разрешителни за строеж, с удължавания, спирания, с два закона, които са прилагани, но и намеса на политици и силно присъствие на Столична община. Отделно и много сериозни финансови интереси.

Районният кмет на "Лозенец" Константин Павлов също атакува институциите с искане за събаряне на небостъргача.

ДНСК да спре окончателно "Златен век" настояха от ИК "Лозенец"

ДНСК да спре окончателно "Златен век" настояха от ИК "Лозенец"

Настояват и за оставката на Иван Несторов