От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказаха на "Инерком" да разрешат концентрация чрез придобиване на контрол върху предприятия от групата на "ЧЕЗ", съобщиха от Комисията за защита от конкуренцията (КЗК).

Решението, публикувано днес е по постъпило в Комисията уведомление с вх. № ВХР-2120/21.09.2018г., от "Инерком България" ЕАД ("Инерком"). С него се обявява намерението на дружеството да осъществи концентрация според Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), чрез придобиване на контрол върху предприятия от чешката компания в България.

ЧЕЗ и "Инерком" обмислят да сезират ЕК за сделката

ЧЕЗ и "Инерком" обмислят да сезират ЕК за сделката

Това заяви говорителят на чешкото дружество

Мотивите са, че КЗК вече е била сезирана за тази сделка и решението й се обжалва в съда и няма как да бъде образувано ново производство. Комисията се е произнесла с Решение № 805/19.07.2018 г., уточняват от КЗК. От Комисията цитират разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от АПК, съгласно която никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда.

От Инерком са поискали Комисията безусловно да разреши планираната концентрация. Тя трябва да се произнесе с решение. "Не се очаква концентрацията да породи хоризонтални или нехоризонтални ефекти, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху конкуренцията и няма да доведе до установяването на предприятие с господстващо положение, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗК. В тази връзка Уведомителят твърди, че през месец август 2018 г. е извършена структурна промяна в групата на "Инерком" и същата вече не включва производители на електрическа енергия", пише в уведомлението.

Новите обстоятелства, на които се позовава уведомителят, имат значение за разрешаване на спора, повдигнат пред съда, пише в становището на КЗК. Новите обстоятелсвта представляват факти, взети предвид от антимонополния орган при извършване на икономическия и правен анализ в обжалваното решение. Проверката на фактите е предмет на образуваното и неприключило пред ВАС съдебно производство.

Разпореждането на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Уведомление за отказ за образуване на производство е изпратено и до дружеството "Инерком България" ЕАД.

Припомняме, от "Инерком България" обжалваха решението на КЗК от 19 юли 2018 г., с което Комисията забрани на "Инерком" да закупи електроразпределителното дружество ЧЕЗ. Делото във Върховния административен съд е насрочено за идната година.

На 13 септември Гинка Върбакова и сестра ѝ Малина, излязоха от борда на директорите на холдинговото дружество "Солар грийн енерджи", което е едноличен собственик на фотоволтаичните централи. Заради тях от КЗК спряха сделката.