Депутатите се поскараха по промените в Закона за енергетиката. С измененията в Закона за енергетиката КЕВР ще се намесва в частни сделки, което е закононарушение.
За това алармира депутатът от ДПС Рамадан Аталай. Промяната бе предложена след скандалите около сделката за ЧЕЗ.

Предложението КЕВР да се намесва в подобни сделки противоречи на Конституцията, според него. КЕВР трябва да има възможност да се произнася "За" или "Против" смяна на собственост в електроразпределителните дружества, включи се и социалистът Красимир Янков.

КЕВР трябва да се произнася по сделки, които са част от енергийната система, смята той. Държавата трябва да покаже силата да защити гражданите и този текст от закона е необходим, подчерта социалистът.

Делян Добрев от ГЕРБ посочи, че регулаторът ще се произнася след като се произнесат компетентните органи. Сделките по този закон трябва да минат по надлежния ред, като КЕВР се произнася след всички, поясни депутатът.

Президентът Румен Радев да наложи вето върху промените в Закона за енергетиката

Президентът Румен Радев да наложи вето върху промените в Закона за енергетиката

Искането е от Асоциация свободен енергиен пазар

Припомняме, на 26 април 2018 г. депутатите приеха промените в Закона за енергетиката. С тях КЕВР има правомощия да разрешава продажбата на над 20% от собствеността на енергийните дружества. КЕВР определя ежегодно до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници.

След приемането на промените в Закона за енергетиката от Асоциация свободен енергиен пазар поискаха президентът Румен Радев да наложите вето. Според тях промените са в разрез с европейското законодателство и нарушава конкурентната среда в сектора.

АОБР иска от Караянчева поправките в закона за енергетиката да влязат в сила час по-скоро

АОБР иска от Караянчева поправките в закона за енергетиката да влязат в сила час по-скоро

Преди почивката на депутатите

Промените в Закона за енергетиката обединиха два проекта - на ОП и на ГЕРБ. Според проекта на Обединените патриоти, КЕВР може да разрешава сделките при покупко-продажба на съществени части от капитала на търговски дружества, които управляват стратегическа за енергийната система инфраструктура. Изискването към дружествата е да са стратегически инвеститори и да могат да гарантират дългосрочното устойчиво развитие на енергийната система в страната. Според тях промени ще доведат до прозрачност на сделките с активи на енергийни дружества. В случаи на нарушаване на новосъздадените разпоредби се предвижда отнемане на лиценза на дружеството, осъществяващо пренос или разпределение.

Проектът на ГЕРБ целеше либерализация на енергийния пазар. Тяхна беше идеята КЕВР ежегодно до 30 юни да определя прогнозна пазарна цена за електрическа и топлинна енергия на производителите според вида на първичния енергиен източник. Промените засягаха 147 производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 4 мегавата и над 4 мегавата.