Сделката за ЧЕЗ не е причина за повишаване на цената на тока. "Сключването на такава сделка, независимо кой е купувачът, по никакъв начин не влия върху цената на електроенергията. Тя се определя по ясна методика", увери пред БНР председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

"В ценообразуващите елементи ние по никакъв начин няма да включим нито обслужването на кредита на привлечения капитал, нито плащането на лихвите по него. Това е работа на съответния собственик. Няма никакви основания и притеснения за повишаване на цените. Крайно време е тази истерия да бъде прекратена", допълни Иванов.

Той уточни, че прехвърляне на акции от ЧЕЗ към "Инерком" не може да бъде проверявано от Комисията за енергийно и водно регулиране, преди финализирането на сделката, а контролът преди сключване на сделката трябва да се осъществи по параметри, които не са в правомощията на КЕВР.

"Ние се произнасяме в два изрично разписани случая. Когато се извършва разпореждане с имущество, с което се осъществява лицензионна дейност на едно енергийно дружество. Няма подобна хипотеза, защото имуществото на лицензираните дружества ЧЕЗ "Електро" - България и ЧЕЗ "Разпределение" - България остава в цялост", обясни Иван Иванов.

Манолова иска КЕВР да си свърши работата за ЧЕЗ

Манолова иска КЕВР да си свърши работата за ЧЕЗ

Сделката е извършена непрозрачно според омбудсмана

Председателят на КЕВР допълни, че "вторият случай, в който може да се произнесем, е когато се извършват други сделки - те са изрично изброени, 4 на брой, в чл. 92 от Наредбата, но само в случаи, когато сделката се осъществява от лицензиант, а лицензиантите са ЧЕЗ "Електро" и ЧЕЗ "Разпределение". При това, за да се произнесе Комисията, трябва да постъпи, съгласно процедурата, заявление от тези дружества и ние в едномесечен срок се произнасяме. Няма съмнение, че ако след финализиране на сделката в един бъдещ момент подобно заявление постъпи в КЕВР, ние ще се произнесем, за да защитим обществения интерес".

Иванов счита, че КЕВР се включва в този скандал по две причини - или непознаване на закона, или търсене на необходимия грешник и регулаторът си изпълнява стриктно задълженията. "В последните 3 години около 13 млн. лв. са санкциите, които КЕВР е наложила на трите разпределителни дружества", обясни той.

Патриотите със законодателни промени за КЕВР

Патриотите със законодателни промени за КЕВР

Да одобрява всички сделки по разпореждане с дялове и акции на търговски дружества

Във връзка с промените за разширяване на правомощията на КЕВР, предлагани от Обединените патриоти, Иванов счита, че "приемането само на този текст не го прави работещ. Към него трябва задължително да има текстове, които да разпишат критериите, по които ние се произнасяме, рамката на нашето произнасяне, за да не бъде то субективно. Трябва да се разпише много ясно какви са задълженията на другите служби".

"За да може ние да бъдем финално произнасящата се институция преди подписване на сделката, трябва да разполагаме с информация от всички служби, които могат да бъдат полезни за изясняване на ситуацията. Само в този текст - това е преяждане с власт на регулатора. Аз искам да пазя авторитета му във функциите, които са му зададени по закон", коментира председателят на КЕВР.

Сделката за ЧЕЗ може да се прекрати с няколко обаждания от "Дондуков" 1

Сделката за ЧЕЗ може да се прекрати с няколко обаждания от "Дондуков" 1

Това обяви бившият вицепремиер Николай Василев