През 2021 г. Русия ще поеме председателството в Арктическия съвет - форум на арктическите страни, съсредоточен върху развитието на междуправителственото сътрудничество в региона, коментира за Arctic Today, Анатолий Антонов, посланик на Русия в САЩ.

Русия разглежда Арктика като зона за колективно взаимодействие и добросъседство. Ние действаме въз основа на стратегически документи, приети от нашето ръководство - основани на държавната политика на Руската федерация в Арктика до 2020 г. и след това, както и Стратегията за развитие на Арктическата зона на Руската федерация.

Климатичните условия, флората и фауната на Арктическия регион са уникални. Той е богат на природни ресурси. Повече от 20% от световните запаси от нефт и газ са разположени в дъното на Северния ледовит океан. Развитието на тези ресурси и гарантирането на непрекъснатото им предлагане са ключът към стабилния и устойчив растеж на световната икономика.

Столтенберг: НАТО вече ще възпира и Китай, както СССР и Русия

Столтенберг: НАТО вече ще възпира и Китай, както СССР и Русия

Китай може да удари Европа с ракети, НАТО трябва де е в Арктика и с войски в чужбина

Русия има най-обширната икономическа програма в региона. В същото време поддържането на баланс между икономическото развитие и запазването на крехката биосистема остава наш приоритет. Както многократно заяви руският президент Владимир Путин, основните задачи на страната ни в развитието на Арктическия регион включват насърчаване на природосъобразни технологии и въвеждане на най-модерните екологични стандарти в промишлеността, транспорта и енергетиката.

Според предварителните оценки, само в руския сегмент на Арктика са концентрирани около 13 милиарда тона нефт и 95 трилиона кубически метра природен газ. Вече започнахме да ги разработваме. Днес повече от 10% от БВП и повече от 20% от руския износ се произвеждат в арктическата зона на Руската федерация. Значението на Далечния север за осигуряване на стабилно развитие на страната ни ще продължава да расте.

Докато споделяме ангажимента на Арктическия съвет към принципите на мира, стабилността и сътрудничеството, ние активно се стремим да ангажираме по-широки кръгове от световната общност в обсъждането на бъдещето на Арктика, неговия стабилен и устойчив растеж.

В тази област са важни напредналият научен опит и технологии. В тази връзка бих искал да отделя платформите, които по инициатива на Русия осигуряват редовен многостранен диалог по широк спектър от въпроси на развитието на Севера.

Дания скочи срещу геополитическите игри на САЩ-Русия-Китай в Арктика

Дания скочи срещу геополитическите игри на САЩ-Русия-Китай в Арктика

Русия по-конкретно засилва военните си способности там

През април 2019 г. за пореден път се проведе Международният форум "Арктика: Територия на диалога", на който присъстваха президентите на Русия и Финландия.

В края на септември Съветът за сигурност на Руската федерация организира VIII Международна среща на представителите на държавите-членки на Арктическия съвет, страните наблюдатели и международната научна общност.

Тази седмица, 5-7 декември, Международната конференция "Арктика: настояще и бъдеще" ще се проведе в Санкт Петербург за девети път. Програмата й включва икономически, екологични, социални и правни аспекти на дейностите в региона. Очаква се във форума да участват експерти, представители на научни и бизнес общности, публични органи и международни организации.

Вярваме, че тези конструктивни формати за сътрудничество могат да помогнат да се гарантира спокойното и устойчиво развитие на Далечния север.

Днес Арктика претърпява бързи промени. Ясно е, че има редица фактори - "катализатори", които определят необходимостта от задълбочаване на междуправителственото сътрудничество. Те включват преди всичко изменението на климата, което, от една страна, остава сериозно общо предизвикателство, а от друга страна, предоставя нови възможности. Например, за увеличаване на използването на Северния морски път за морска навигация.

На ледената граница между Норвегия и Русия, САЩ се учат да воюват в студ

На ледената граница между Норвегия и Русия, САЩ се учат да воюват в студ

На няколкостотин километра, Русия модернизира силите си на полуостров Кола

Морският транзит между Европа и Азия през Северния морски път - СМП изисква по-малко гориво, а ледоразбивачите с атомна енергия не отделят вредни газове. Следователно емисиите на парникови газове ще бъдат минимални. СМП има всички предпоставки да се превърне в глобална и екологична артерия за доставка на стоки. Важно е да се гарантира безопасността и непрекъснатостта на транспорта през цялата година.

Руското ръководство си е поставило амбициозни цели да увеличи текущия товарен трафик на СМП до четири пъти до 80 милиона тона до 2024 г. Освен това, според оценките на руското министерство за развитие на Далечния изток и Арктика, броят им може да достигне 160 милиона тона за десет години. Разработва се проект за създаване на държавен оператор за превоз на контейнери през СМП.

Имайки предвид очаквания ръст на товарния поток на СМП, включително към Азия, през май 2018 г. Международната морска организация прие съвместно  предложение Русия-САЩ относно мерките за маршрути и задължителните системи за отчитане на кораби в Беринговия пролив и подходите към него. Те са в сила от 1 декември 2018 г. Там са идентифицирани три препоръчителни безопасни коридора, както и предпазни зони за навигация. Това е първата двустранна инициатива в северните води, одобрена от ММО. Това показва потенциала за взаимоизгодно сътрудничество между Русия и САЩ.

САЩ се опитвали да лишат Русия от Северния морски път

САЩ се опитвали да лишат Русия от Северния морски път

Северният морски път трябвало да бъде общ

За да се развие инфраструктурата на региона, се изгражда северната железопътна линия с дължина над 700 километра. Тя ще предостави достъп на уралските индустриални центрове до находищата на природни ресурси, разположени в северните райони на полуостров Ямал до СМП и ще разшири възможностите за развитие на отдалечени арктически територии.

Руското правителство предоставя цялата необходима помощ на региона за създаване на благоприятен инвестиционен климат за икономическа активност. Прилагат се преференциални ставки на данъка върху дохода, намалено облагане за минерални добиви и дългосрочно целево финансиране за ключови национални проекти.

Русия е отворена за сътрудничество и е готова да реализира нови инициативи в Арктика с участието на чуждестранни партньори. Предвиждаме не само разработване на нефтени и газови, и минерални находища, но и съвместни планове за разширяване на корабостроителната индустрия, транспортната и туристическата инфраструктура, въвеждане на нови индустриални технологии.

Датските депутати се подиграват с Тръмп и идеята да купи Гренландия

Датските депутати се подиграват с Тръмп и идеята да купи Гренландия

Но сериозно отчитат нарастващия интерес на САЩ към Арктика

Много внимание се обръща на създаването на благоприятни условия за живот на жителите на околополярните райони и подкрепа за коренното население на Севера.

В момента се работи за отстраняване на щетите, причинени от мащабни икономически дейности през последните десетилетия. Повече от 80 000 тона отпадъци вече са отстранени и обезвредени по време на усилията за "пролетно почистване" в арктическите територии. Нашите планове за следващите години включват елиминиране на големи обекти от натрупани екологични щети и почистване на водната зона на Кола Бей.

Русия подкрепя създаването на система от мрежови програми за арктически изследвания, за да подкрепи многостранните проекти за научно и технологично сътрудничество в Далечния север. Те обхващат изследването на морското биоразнообразие, състоянието на водните ресурси, включително възможното използване на водораслите като биогорива. Сериозно внимание се обръща на проблема с окисляването на водите на Северния ледовит океан.

Работата на уникалната руска ледоустойчива самоходна платформа "Северен полюс" има за цел да допринесе значително за развитието на арктическите изследвания.

Арктика остава територия на ниско военно и политическо напрежение с нулев потенциал за конфликти. Съществува обективна необходимост от руското военно присъствие в региона, за да се осигури безопасна навигация в Северния ледовит океан. Все пак то е много по-малко в сравнение със съветските времена. Освен това в региона няма предизвикателства, свързани със силата, особено тези, които изискват НАТО да изгради военното си присъствие там.

САЩ противодействат на влиянието на Русия в Арктика

САЩ противодействат на влиянието на Русия в Арктика

В тази връзка САЩ възнамеряват да построят нови ледоразбивачи

Страната ни разграничи морското пространство със своите съседи - Норвегия и САЩ - в съответствие с междуправителствените споразумения, а демаркационните линии не се оспорват от никоя от страните на държавно ниво. Що се отнася до външните граници на континенталния шелф отвъд 200 морски мили в Северния ледовит океан, крайбрежните арктически държави в декларацията Илулисат от 2008 г. поеха ангажимент за правилно уреждане на евентуални взаимни претенции въз основа на международното право.

Призоваваме не за съперничество, а за мир и взаимоизгодно сътрудничество в региона.

За да изградим доверие и общо разбиране и да предотвратим всякакъв вид ескалация, ние отстояваме възстановяването на пълноценния военно-политически диалог на арктическите държави, възобновявайки практиката преди 2014 г. за провеждане на годишни срещи на началниците на Генералния щаб на въоръжените сили на държавите-членки на Арктическия съвет. Това е ефективен механизъм за поддържане на регионалната стабилност. Прекъснатият диалог по военни и политически въпроси може да бъде подновен с консултации с военни експерти на арктическите държави.

Ние подкрепяме разработването на правна рамка за намаляване на риска от аварии и замърсяване на морето. Считаме, че е необходимо по-ефективно да се концентрират ресурсите за спешни и спасителни дейности на крайбрежните държави в региона.

Резултатите от Арктическия съвет - няма основания за конфликти, няма и съгласие

Резултатите от Арктическия съвет - няма основания за конфликти, няма и съгласие

За първи път страните от Арктическия съвет са без съвместна декларация поради позицията на САЩ за климата

Като се има предвид бързото развитие на морските дейности в Арктика - включително круизния туризъм - важно е по-нататъшното укрепване на капацитета за бързо реагиране при възможни извънредни ситуации. Ние подкрепяме разширяването на сътрудничеството чрез Форума на арктическата брегова охрана.

Между другото, през последните години беше установен много близък диалог и механизми за практическо сътрудничество между бреговата охрана на Русия и САЩ. От американска страна водещата роля се изпълнява от 17-ото окръжно командване на американската брегова охрана в Аляска. Разстоянието между островите Голям Диомед и Малък Диомед в Беринговия пролив, принадлежащи съответно на Русия и САЩ, е по-малко от 4 километра.

Съвместната работа с руската гранична служба на ФСБ в региона на Източна Арктика в Камчатка се осъществява чрез обмен на информация, патрулиране и практикуване на спасителни операции. Създадена е координация за борба с бракониерството и предотвратяване на разливите на нефт.

Уверени сме, че запазването на мира и стабилността в Далечния Север е възможно само чрез взаимно уважение и конструктивен диалог между съседите, включително диалог по въпросите на политиката за сигурност, показвайки военна сдържаност и отказ да се предприемат провокативни действия. Вярваме, че всички възникващи въпроси трябва да се решават с политически средства, на масата за преговори в Арктическия съвет и други общопризнати международни платформи.

Помпео: Засилваме присъствието си в Арктика, за да контролираме „агресивните” Китай и Русия

Помпео: Засилваме присъствието си в Арктика, за да контролираме „агресивните” Китай и Русия

Това предупреди държавният секретар на САЩ Майк Помпео