Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев критикува като правно неиздържана, обвързаността на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния с приемането ни в Шенген на заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент с участието и на представители на Европейската комисия.

Според Радев продължаването на Механизма е доказателство, че определени държави-членки не искат да видят България като част от Шенгенското пространство. "Едно такова развитие на нещата би поставило под въпрос взаимоотношенията в рамките на ЕС и ще бъде явна проява на дискриминация спрямо България, което е недопустимо", обясни той.

ЕК продължава частично наблюдението на България
Обновена

ЕК продължава частично наблюдението на България

Временно прекратени са 3 мерки, но медийната среда се влошава, отчитат от ЕК

Евродепутатът обясни, че има тенденция от положителни доклади и факта, че България вече е затворила условно три от шестте показателя по Механизма. Радев изтъкна констатацията от последния доклад, според който, ако България продължава със същия темп на реформи, очакванията на Европейската комисия са за прекратяване на Механизма в рамките на сегашния мандат.

Емил Радев коментира, че България ще продължава да изпълнява препоръките и ще завърши необходимите реформи, но тези постижения трябва да бъдат признати от европейските партньори и Механизмът да бъде премахнат след изпълняването на оставащите три показателя. Според евродепутата "всичко друго ще бъде явно признание за съществуването на двойни стандарти спрямо България".

Европа върви към узаконяване на двойните стандарти, предупреждава Йотова

Европа върви към узаконяване на двойните стандарти, предупреждава Йотова

16% е средното ниво на усвояване на средствата от финансовата рамка за 2017 година

Евродепутатът критикува определени държави-членки, които продължават да се опитват да блокират приемането на положителни заключения на Съвета относно доклада.

Представителите на Европейската комисия потвърдиха за пореден път, че не може да се прави връзка между Механизма за сътрудничество и проверка и приемането на България в Шенген, тъй като няма основания в европейското законодателство за това. Те изразяват съжаление, че някои държави-членки продължават да правят такава връзка, макар и неправомерно.

В ЕП обмислят нов мониторингов доклад за всички страни в ЕС

В ЕП обмислят нов мониторингов доклад за всички страни в ЕС

Назовават го оценка на ценностите, защита на демокрацията и основните права

Припомняме, след приемането на България в ЕС от 1 януари 2007 г. Комисията създаде механизъм за сътрудничество и проверка (МСП). Този механизъм оценява напредъка по ангажиментите, поети от България в областта на съдебната реформа и на борбата с корупцията и организираната престъпност

В последния доклада за България е отчетено значителното влошаване на медийната среда в България през последните години, което изправя обществеността пред риск от ограничаване на достъпа до информация.

Това може да има негативно въздействие върху съдебната независимост при наличие на персонални атаки срещу съдии в някои медии, пише в документа.

Способността на медиите и на гражданското общество да изискват отчетност от властимащите в плуралистична среда, без да се оказва натиск, е важна част от основата за продължаване на реформите, обхванати от механизма за сътрудничество и проверка (МСП), както и за по-доброто управление като цяло.

Прокуратурата е удовлетворена от Евродоклада за 2018 г.

Прокуратурата е удовлетворена от Евродоклада за 2018 г.

ЕК била съгласна с намаляване на структурата на районните прокуратури

Това гласи приетия по-рано през деня от членовете на Европейската комисия най-новия доклад за действията на България в изпълнение на поетите от нея ангажименти по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

По думите на първия заместник-председател на Еврокомисията Франс Тимерманс: "В доклада се отчита, че България продължава да отбелязва стабилен напредък в изпълнението на окончателните препоръки, които отправихме през януари 2017 г. Тези реформи са необходими за ефективната борба с корупцията и организираната престъпност", заяви той.

Патриотите настояват унизителният мониторинг да отпадне

Патриотите настояват унизителният мониторинг да отпадне

Система и мониторингов механизъм за всички европейски страни иска Веселинов