Централната избирателна секция не е отказала регистрация за предстоящите президентски избори до този момент.
Това стана ясно по време на първия брифинг в ЦИК, свързан с регистрацията на партиите, инициативните комитети за предстоящите избори. До този момент в ЦИК има две регистрации - на ГЕРБ и на ИК за издигане на Веселин Марешки за президент.

До момента ЦИК не е постановила отказ от регистрация за Юзеир Юзеиров, но е върнала документите му с указания за отстраняване на съществуващи нередности.

Александър Андреев, говорител на ЦИК, заяви, че задължителното гласуване е нов момент, който бе въведен с промените в Изборния кодекс. С тях всеки гражданин с избирателни права би трябвало да упражни своя граждански дълг, а това задължение, е свързано с неблагоприятни последици – в случай че не се гласува в два последователни избора от един и същи вид, гражданинът ще бъде отписан от избирателните списъци.

Друг съществен момент е по отношение на гласуването на изборите в чужбина. Отпаднаха така наречените автоматични избирателни секции”, обясни Андреев и уточни, че секция ще се разкрива само при подадени 60 броя заявления. Задължително избирателни секции ще се откриват в дипломатическите и консулските представителства, съблюдавайки режимите в конкретната страна.

„Беше променен и начинът, по който бяха формулирани списъците за гласуване, а именно въз основа на заявленията”, уточни той.
Всеки би могъл да бъде дописан в списъка като подаде декларация в изборния ден, че не е гласувал в същия вид избор на друго място. Вече е активна и електронната платформа на ЦИК за подаване на заявления, достъпна на адрес: https://www.cik.bg/bg/pvr2016/foreign/submit.

Освен на сайта на ЦИК електронно, заявлението може да бъде подадено и в дипломатическото или консулското представителство.

Андреев информира, че тече приемането на решенията, свързани с назначаването на районните избирателни комисии. До момента са назначени -12, остава да бъдат назначени останалите до 32.

Камелия Нейкова уточни сроковете за регистрация. За президентските избори инициативните комитети следва да се регистрират до 23-ти септември, до 21-ви септември е срокът за партиите.
От 19-ти септември до 4-ти октомври е срокът за кандидатските листи. За участие в информационно разяснителната кампания за националния референдум срокът е до 26- ти септември.
От 19 септември до 1-ви октомври регистрацията за частичните местни избори.

Относно указанията към районните избирателни комисии във връзка с бюлетините – стана ясно, че методическите указания на ЦИК все още се обсъждат и те ще бъдат оповестени на по-късен етап.