Представители на изселническите организации на българските турци изразиха недоволство заради недостатъчния брой на избирателните секции, които ще бъдат разкрити в Турция за гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на
България.

Техните ръководства твърдят, че 41 секции в Турция са крайно недостатъчни предвид броя на българските избиратели тази страна.

Според председателя на организацията "Балгьоч" в Бурса професор Емин Балкан сегашният брой на секциите в Турция е четири пъти по-малък в сравнение с предишните избори.

Според него в този турски град ще бъдат разкрити само три избирателни секции, макар че там живеят най-много хора, притежаващи българско гражданство, след Истанбул.

Дружеството за култура и сътрудничество на балканските турци Балтюрк в Коджаели също не одобрява определения брой на секциите, които ще са пет.