Правителството прие Програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018 година).

В програмата на председателството се определя политическата рамка и основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първите шест месеца на 2018 г.

Български депутат прие щафетата за председателството от Естония

Български депутат прие щафетата за председателството от Естония

Разширяването на ЕС със Западните Балкани е гаранция за стабилност на континента

Водещите приоритети в програмата са 4:

Бъдещето на Европа и младите хора - икономически растеж и социално сближаване.
По този приоритет водещите за България теми ще са свързани с Многогодишната финансова рамка след 2020 г., Кохезионната политика след 2020 г., бъдещето на Общата селскостопанска политика, Икономическия и паричен съюз, Устойчивата и ориентирана към бъдещето околна среда, Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС. В приоритета заляга и тема за развитието на младите хора, които заемат основно място в дебата за бъдещето на Европа.

Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани.
По втория приоритет страната ни ще работи за предоставянето на осезаема европейска перспектива за всички страни от Западните Балкани, като от особена важност за нас ще бъде задълбочаването на регионалното сътрудничество и развитието на добросъседските отношения.

ЕС без Западните Балкани е незавършен проект за Лиляна Павлова

ЕС без Западните Балкани е незавършен проект за Лиляна Павлова

Кохезионната политика е инструмент да инвестираме в Европейския съюз

Сигурност и стабилност в силна и единна Европа.
По този приоритет България щ насочи усилията си към повишаване сигурността на гражданите на Европейския съюз, укрепване на контрола по границите и по-ефективно управление на миграционните процеси. Основните теми, които залягат в този приоритет на страната ни са миграция, ефективно, бързо и справедливо правосъдие, енергетика, Европейският съюз като силен глобален участник на международната сцена, както и Устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион.

Цифрова икономика и умения на бъдещето.
По четвъртия приоритет България ще постави акцент върху конкурентоспособността, Цифровия единен пазар, насърчаването на предприемачеството и социалните иновации и бъдещето на труда в цифрова и по-справедлива Европа.

Специфичен приоритет на председателството ни ще бъде европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. По време на Българското председателство в Съвета на ЕС ще се работи за намирането на общи решения в отговор на очакванията на Европа и европейските граждани за повече сигурност, стабилност и солидарност, стремейки се в перспектива към утвърждаването на една силна, цифрова и единна Европа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия.

Борисов разчита на съветите на Юнкер за българското председателство

Борисов разчита на съветите на Юнкер за българското председателство

България е пример за подражание с нейната финансова и икономическа стабилност и сигурни граници

Националната ни програма е разработена на основата на 18-месечната програма на триото държави Естония-България-Австрия, които председателстват Съвета на ЕС от 1 юли 2017 година до 31 декември 2018 г. Още на 20 юни 2017 г. Съвет "Общи въпроси" одобри 18-месечната програма на Съвета на ЕС, в която са отразени специфичните приоритети на триото председателства, както и стратегическите приоритети на Европейския съюз за постигане на реални, видими резултати в отговор на очакванията на гражданите за повече сигурност, заетост, устойчив растеж и по-силно присъствие на Съюза на световната сцена.

Освен на основата на 18-месечната програма на триото, програмата на Българското председателство очертава основните приоритети на работата, както и конкретните цели, които си поставя в рамките на отделните формати на Съвета на ЕС.

Проектът на приоритетите на ротационното председателство бяха одобрени от правителството на 13 юли 2017 г., след което те бяха подложени на обществен дебат в продължение на близо шест месеца. Обществени дискусии бяха проведени в цялата страна с всички заинтересовани страни с цел постигане на максимално широк национален консенсус по стратегически важните за България теми.

На 1 декември 2017 г. коригираната програма с приоритетите на страната ни беше приета от Съветът по европейските въпроси и от Народното събрание. Депутатите одобриха основните послания за консенсус, конкурентоспособност и кохезия, както и девиза "Съединението прави силата".

Управляващите приемат Председателството като национална кауза
Обновена

Управляващите приемат Председателството като национална кауза

Форум представя приоритетите на председателството на България в Съвета на ЕС

Парламентът насърчи правителството да работи за приемане на балансирани решения с цел запазване на единството между държавите членки на ЕС, като заедно с това полага усилия за постигане на конкретни резултати в рамките на председателството. След окончателното приемане на приоритетите от правителството, те отново трябва да бъдат докладвани в Народното събрание.

Самият документ на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз е съставен от две глави. Той има кратко въведение - първа част, в която са очертани приоритетите, и втора част, в която са посочени конкретните теми и целите, които държавата ни си поставя по тях във всеки един от 10-те различни формата на Съвета на Европейския съюз.

Пуснаха сайта на Българското председателство

Пуснаха сайта на Българското председателство

Страницата е на четири езика, а цената на проекта е 69 900 лв. без ДДС