6 месеца ще отнеме изготвянето на най-мащабния до момента в Пловдив проект за външно финансиране от структурните фондове на Евросъюза, предназначен за ромския квартал "Столипиново".

Това обяви заместник-кметът по социалните въпроси Константин Писков след работна среща между общинската и областната администрация, ютилити-компаниите и неправителствените организации по проблемите на гетото.

Според Писков стойността на проекта ще бъде поне колкото годишния бюджет на Община Пловдив, затова по проекта "Европейска визия за Столипиново" ще се ползват услугите на няколко консултантски фирми, а от началото на юни белгийски наблюдател ще помага на експертната група.

Според информацията проектът ще струва 190 милиона лева, информират от радио Пловдив. 

Извън ангажиментите си по проекта, собственикът на "Електроразпределение" в Пловдив, австрийската компания И Ви Ен, е обещала на срещата да инвестира за подобряване на електрическата мрежа в "Столипиново" 3 милиона лева до края на годината и в същия срок да въведе дистанционно отчитане на електромерите, като изнесените табла ще се намират на височина метър и седемдесет и ще се охраняват със СОТ.