Не се очаква замърсяване на питейната вода в района на село Хитрино заради липсата на замърсяване на въздуха, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

ВиК-Шумен съвместно с регионалната здравна инспекция взима проби за анализ от близките села Тимарево, Добри Войников и Върбак. Техните водоизточници са в противоположни посоки на тези на село Хитрино. Пробите се взимат с цел контрол на качеството на питейната вода в района на пострадалото село.

Тимарево, Добри Войников и Върбак са обезпечени с вода от наличните обеми на прилежащите им водоеми, информират от МРРБ.

Само Каменяк към момента е с прекъснато водоснабдяване. ВиК дружеството има готовност в случай на нужда да осигури водоноски. Селото разполага и с естествени водоизточници. РЗИ трябва да подаде информация кои от тях са годни за питейни нужди.

Заради липсващ приток след спиране на електрозахранването водопроводната мрежа в Хитрино е празна. Разрушените водопроводни отклонения при съборените постройки са довело до допълнително източване на системата. Предполага се, че в системата има и аварии.

От ВиК-Шумен обясняват, че едва след като бъде осигурен достъп до населеното място може да се получи информация за качеството на водата. Тогава ще могат да се вземат проби на водата в Хитрино, от водоемите и водоизточниците за него. След като бъдат отстранени авариите ще се промият и водопроводите.

ВиК-Шумен има готовност да премине на различни варианти на действия за осигуряване на необходимите количества вода за Хитрино заради повечето и по-големи едновременно действащи пожарни коли. Дружеството е направило анализ и към момента всички водоеми са пълни.

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" разпределя къде и какво количество вода да черпят пожарните автомобили. Дирекцията е тази, която оформя работните екипи, така че да се осигури непрекъсната работа на пожарните машини.

От селата Тимарево и Длъжко също се взима вода за пожарни нужди. От водоразпределителното дружество поясняват също, че село Сливак и Габрица, както и Тервел. Ако се наложи пожарни автомобили ще бъдат насочвани и към село Звегор.

От МРРБ предупреждават, че предвид динамичната обстановка, в процеса на работа тази организация може да се променя.

ВиК-Шумен координира действията си със сформирания кризисен щаб в областта.