Водата от язовир "Тича" все още е негодна за пиене, съобщават от РЗИ-Шумен.

В периода от 1 до 5 март са взети проби от 3 пункта в различни райони в Шумен, които показват, че стойностите на показател мътност все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите.

Не се констатират други отклонения от нормите по изследваните физикохимични показатели.

В пунктовете, от които е взета водата се установява наличие на остатъчен хлор в нормативно определените граници.

Водата от язовир "Тича" все още е мътна

Водата от язовир "Тича" все още е мътна

Това отчитат от РЗИ-Шумен

От страна на РЗИ - Шумен продължава засиления контрол над обеззаразяването на водата, подавана от "ВиК - Шумен" ООД в зона на водоснабдяване язовир "Тича". Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показател мътност, микробиологични показатели, остатъчен хлор и други физикохимични показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир "Тича" (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово, с. Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

Водата от язовир "Тича" да не се ползва за пиене и готвене

Водата от язовир "Тича" да не се ползва за пиене и готвене

Установено е завишаване на мътността

Припомняме, че още на 18 януари тази година от РЗИ-Шумен препоръчаха водата от язовир "Тича" да не се използва за пиене и готвене. 

На 21 януари водата в язовира все още беше мътна.