400 пакета със здравословни хранителни продукти за деца в риск от общообразователни училища и специализирани институции ще бъдат раздадени от Столичния Български червен кръст.

От БЧК поясниха, че това се прави за поредна година в съответствие със Стратегията на БЧК до 2020 г. за подкрепа на най-уязвимите хора в условията на финансова криза. Здравословни храни ще получат деца сираци, деца на самотни майки, деца с увреждания, деца на безработни родители, деца на многодетни семейства.

Пакетите ще бъдат раздавани от доброволци на БЧК в периода 15 - 21 декември 2011 г. по следния график:

15 декември - 13,30 ч. - 3-то помощно училище, кв. Надежда, ул. „Възрожденска" № 10 - 70 деца
16 декември - 14,00 ч.- Дирекция "Соц. грижи"- Люлин - 33 деца
17 декември - 11,00 ч. - офиса на І ТЦ - ул. „Златни врата"№15 - 10 деца
19 декември - 12,00ч. -83 ОУ "Ел.Пелин" в Панчарево, ул. „Ел.Пелин"№21 - 165 деца
20 декември  - 11,00 ч. - 106 ОУ "Гр. Цамблак" - ул. „Гр.Цамблак" №18, район Подуяне - 52 деца
21 декември - 10,00 ч. - Дом за глухонеми деца "Дечо Денев" - кв. "Бъкстон" - 70 деца.