Държавната фирма "Информационно обслужване" е изпратила писмо до ЦИК, в което предупреждава , че не може да спази сроковете. Те се притесняват от сложността на новия формат на протоколите, съобщи " 24 часа". Предвид пандемичната обстановка и високия брой на карантинирани избиратели се очаква създаването на голям брой подвижни избирателни комисии (ПСИК) към всяка районна избирателна комисия(РИК). Имаме и най-големия до момента брой създадени секции за гласуване извън страната.

Машинно гласуване ще бъде проведено в над 2/3 от образуваните секции в страната.

Партиите и коалициите от партии, регистрирани за участие в изборите са увеличени с 50% спрямо 2017 г. - 30 за предстоящите избори спрямо 20 през 2017 г.

Кандидатите за народни представители, регистрирани през 2021 г. (6989) са с 48% повече от регистрираните през 2017 г. (4718).

Сроковете преди вота

Сроковете преди вота

Сега ГРАО ще ги заличи списъците с постоянния им адрес, за да няма как да гласуват два пъти

Текущата структура на СИК протоколите образец ХМ изисква въвеждане на данните от гласуването с бюлетини, данните от гласуването на машина и отделно тяхното сумиране за всяка една клетка в разпределението на действителните гласове и при предпочитанията (преференциите). Това освен, че увеличава обема на обработваните данни с 200% предполага и множество възможности за допускане на технически грешки от страна на СИК и съответно множество итерации при изчистването на тези несъответствия.

Броят страници на СИК протоколите, които трябва да бъдат сканирани, е от 14 страници А4 до 20 в РИК с най-голям брой мандати.

От "Информационно обслужване" са изчислили, че обемът на числата, които трябва да бъдат обработени в съответните РИК се е увеличил до 400% в сравнение с предишните парламентарни избори.

Вотът с машина отнема до 30 секунди, уверява ЦИК

Вотът с машина отнема до 30 секунди, уверява ЦИК

Машинното гласуване щяло да спести отчитането в края на работния ден

Общият брой на числата, които предстоят да бъдат въведени в изчислителните пунктове (ИП) към РИК е 10 376 245, като това е обемът при положение, че не се допуска нито една техническа грешка от нито една СИК или оператор. Това ще отнеме приблизително между 14 и 51 часа за различните РИК с увеличения състав на нашите екипи, като в това не е включено времето за отстраняване на техническите грешки в протоколите на СИК, неравномерното пристигане на комисиите, разпечатването на различните приемо-предавателни разписки и документи, сканирането на СИК протоколите и останалите дейности, изпълнявани в ИП към РИК. С оглед гарантирането на точността на въвеждане сме планирали удвояване на изпълнителските екипи в 14 ИП към РИК, където предвиждаме работа на смени.

Константинов прогнозира перфектна изборна буря

Константинов прогнозира перфектна изборна буря

С най-сложния изборен протокол до този момент

За ИП към ЦИК, където за целите на контрола и отстраняването на несъответствията повторно се въвеждат всички данни, времето при 70 оператора е над 164 часа (близо 7 денонощия), и то при пълна заетост на операторите, изискващо достатъчен брой налични протоколи на СИК за обработка (респективно пристигнали в ИП към ЦИК районни избирателни комисии). Ако операторите бъдат увеличени до 100 (подобно на предходни избори и което е максимално възможното предвид наличните помещения), времето за повторно въвеждане при пълна заетост ще бъде в рамките на 115 часа (близо 5 денонощия).

Искат от ЦИК с единен е-формуляр карантинирани да заявяват, че искат да гласуват

Искат от ЦИК с единен е-формуляр карантинирани да заявяват, че искат да гласуват

Предложението е тази форма да бъде достъпна на сайта на ЦИК

Предвид големия обем на данните и контролите, които обхващат всички числа, очакваме и сериозно увеличение на протоколите, които ще се нуждаят от анализ на несъответствията от страна на ЦИК и съответно отразяване в актуализираната база данни. Заложените времена за компютърна обработка на изборните резултати ще бъдат практически неизпълними както в ИП към РИК, така и в ИП към ЦИК, въпреки предприетите допълнителни мерки за оптимизация на процесите и значителното разширение на експертния и технически ресурс, който ще бъде осигурен от наша страна. Изброените по-горе обстоятелства са извън контрола и компетенциите на "Информационно обслужване" АД като изпълнител на компютърната обработка.