Липсва координация между действията на отделните министерства, отговарящи за решаването на ромските проблеми.
Това посочи в експозето си пред форума, посветен на десетилетието на ромското включване, премиерът Сергей Станишев.

Той отбеляза, че е необходимо ефективно да се използват финансовите инструменти по различните програми на Европейския съюз и разясни възможностите,  които предлагат европейските фондове.
Станишев заяви, че е необходимо да се разработи нова рамкова програма за интеграция на ромите, която да обхване периода 2008-1015 година.

„Успешна интеграция на ромите може да има, ако политиките и програмите за това са координирани.
Разбира се, те не биха били успешни без съдействие и от местните власти, и неправителствения сектор", посочи още Станишев.

Върху важността на рационалното използване на парите от еврофондовете наблегна и Джордж Сорос.

Той препоръча да се сформира работна група за по-ефективно решаване  на проблемите на ромите.
Сорос заяви, че съществува голяма съпротива в обществото по отношението на заделянето на много средства за решаването на проблемите на ромската общност.

Социалният министър Емилия Масларова изтъкна от своя страна, че правителството четвърта година заделя 100 милиона евро за програми за осигуряване на заетост и подчерта, че около 85 на сто от хората от ромски произход се възползват от програмата „От социални помощи към заетост".
В резултат около 40 на сто от хората минали през програмата, са станали трайно заети.

Масларова информира, че има програми за квалификация и за преквалификация, и посочи като постижение на правителството в интеграцията на ромите това, че за 20 месеца безработицата е намаляла от 12 процента на малко повече от 8 процента.

Масларова анонсира следващата програма - на 15 септември всеки първокласник от социално слабо семейство ще получи сума от 60 евро, за да си осигури необходимите учебни пособия.