От Агенцията по вписванията избират фирма за поддръжка на информационните системи. На 03 май 2019 г. изтича договорът на Агенцията по вписванията с Лирекс Бг за поддръжка на системите на институцията, уточниха от Агенцията.

Досегашният договор включва поддръжка на системно, комуникационно и програмно осигуряване на системите за управление на базата данни на Агенцията по вписванията.

Агенцията по вписванията вече е обект от националната сигурност

Агенцията по вписванията вече е обект от националната сигурност

За да се ограничи рискът от нов срив в системата

От Агенцията по вписванията ще открият процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Абонаментна поддръжка на системно, комуникационно и СУБД (система за управление на база данни) програмно осигуряване с наблюдение и управление на информационната и комуникационната инфраструктура (ИКИ) на Агенцията по вписванията".

Досегашният договор с "Лирекс" е сключен през 2018 г. за период от 12 месеца. Той е на стойност 98 640 лв. без ДДС и включва поддръжка на системно, комуникационно и програмно осигуряване на системите за управление на базата данни на Агенцията по вписванията.

Както в предходните години, така и тази, поръчката ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 6 от ЗОП или чрез директно възлагане в област отбрана и сигурност.

Създават консултативен съвет към Агенцията по вписванията

Създават консултативен съвет към Агенцията по вписванията

Очаква се новият орган да заработи до средата на май

Според техническата спецификация, изпълнителят "трябва да извърши висококвалифицирани дейности за постигане на ниски нива на информационни рискове, да ги поддържа регулярно, а освен това трябва да бъде гарантирана поверителността, цялостността и наличността на трансферираната, обработваната и съхранявана информация в информационно-комуникационната инфраструктура на Агенцията".

От Агенцията по вписванията предупреждават, че всички участници в процедурата трябва да притежават актуално удостоверение за сигурност, издадено от Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

За първи път от десет години насам, Агенцията по вписванията поставя условие пред фирмите да разполагат с екип от общо 12 висококвалифицирани експерти с различни технологични компетентности, които ще бъдат ангажирани с поддръжката на системите и които да реагират в случай на инциденти, свързани със сигурността.

Двама от тях трябва да бъдат на разположение на място. До момента Агенцията е имала изисквания за общо 4 специалисти, които да обслужват поддръжката и не е поставяла условието да има експерти, на място в институцията. Прогнозната стойност на поръчката за една година е до 429 500 лв. без ДДС. Предвижда се договорът да се сключи за срок от две години.

"Стратегическа цел в управлението на Агенцията е гарантирането на сигурността на базите данни. Горчивият опит на институцията показа, че е необходима по-сериозна инвестиция както на средства, така и във висококвалифицирани експерти, които да следят в детайли процесите", каза Габриела Козарева - изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

Предстои Агенцията по вписванията да изпрати покани за участие в конкурса до компании, отговарящи на нормативните изисквания за изпълнение на дейности в област отбрана и сигурност.

Изборът на изпълнител трябва да стане до края на април от Агенцията по вписванията. Изборът ще бъде сред фирмите, изпратили оферти. Компаниите, чиито технически предложения отговарят на изискванията, ще бъдат класирани по критерия "най-ниска цена".

Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си

Агенция по вписванията въвежда по-строг контрол сред служителите си

Със заповед Агенцията цели уеднаквяване на практиката в ТРРЮЛНЦ

Припомняме, Търговският регистър се срина на 10 август миналата година. От Агенцията по вписванията обявиха, че причините са технически, а регистърът трябваше да бъде пуснат още на същия ден. Това обаче не се случи.

На 17 август се състоя среща между премиера Бойко Борисов и министъра на правосъдието Цецка Цачева. Тогава Борисов изказа недоволството си от ръководството на Агенцията по вписванията заради срива. Той обаче заяви, че смяна на ръководството и уволнения няма да има, докато кризата не се овладее.

Въпреки това тогавашният директор на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова подаде оставка още същия ден.

Прокуратурата, ДАНС и МВР бяха сезирани по случая.

На 17 август беше възстановено подаването на данни от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към средата за междурегистров обмен (RegiX), поддържана от Държавната агенция "Електронно управление".

Регистърът започна да функционира напълно чак на 27 август.

Заради сериозния срив се взе решение да бъде създадено и единно хранилище на електронните данни.