По предписание на РИОКОЗ, Министерството на образованието и науката обявява грипна ваканция до 31 януари в още 21 общини, информират от пресцентъра на МОН.

Пропуснатото учебно съдържание ще бъде преструктурирано до края на втория срок на учебната 2006/2007 година при условия и по ред, определени от директора на всяко училище, съгласувано с началника на Регионалния инспекторат по образованието.

Министерството на образованието и науката е в непрекъсната връзка с всички отговорни институции, имащи отношение към увеличената заболеваемост от остри респираторни заболявания.