Върховният административен съд отхвърли жалбата на "Изправи се БГ! Ние идваме!" и "Демократична България" срещу решението на ЦИК за 100% преброяване на контролните разписки от машинния вот от Секционните избирателни комисии.

Според върховните магистрати жалбата е неоснователна, а при постановяване на решението не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна.

Основното изменение в Методическите указания е направено с решение на ЦИК от 9 ноември, което е влязло в сила. С това решение е предвидено преброяване на контролните разписки да се извършва от 30% от секционните избирателни комисии, определени на случаен принцип с отделно решение на ЦИК. С процесното решение това е изменено, като вместо това е предвидено преброяване на контролните разписки да извършват 100% от секционните избирателни комисии.

От ВАС посочват, че изменението в тази насока не е в противоречие с решението от 4 ноември по административното дело за ръчното броене на разписките на ВАС. Причината е, че в последното решение видът и обемът на преброяването на контролните разписки изрично са обсъдени в мотивите на съдебното решение.

И ДБ атакува в съда ръчното броене на разписките от изборите

И ДБ атакува в съда ръчното броене на разписките от изборите

ЦИК дописва и променя Изборния кодекс, смятат демократите

"Изрично е посочено "Съгласно чл.57 ИК Централната избирателна комисия има контролни правомощия върху дейността на избирателните комисии, както и да дава методически указания за работата им. С оглед тези правомощия и законовата делегация по чл.57, ал.1, т.29 ИК, във връзка с чл.271, ал.2 ИК, комисията може да укаже контролно преброяване на отпечатаните от системата разписки. Определянето на вида и обема на контрола-частичен или пълен, е изцяло в компетентност на Централната избирателна комисия. Както е посочено по-горе, този контрол не влиза в противоречие с определения от кодекса начин за отчитане на резултата от машинното гласуване по чл.271, ал.1 ИК и не може да го промени.", уточняват от ВАС.

По тази причина оспореното решение не само не противоречи на решението на ВАС, а напротив - доводите срещу обема на преброяването на разписките са счетени и неоснователни и е отхвърлена жалбата в частта за преброяване на контролните разписки от всички СИК.

Припомняме, след първото решение на ЦИК за 100% броене Върховният административен съд реши, че контролното броене не може да установи резултатите от изборите и отмени приложенията към решението на ЦИК, но не и преброяването на разписките, което остана в следващо решение на до 30%.

Очакват бързо ВАС да реши за контролните разписки

Очакват бързо ВАС да реши за контролните разписки

Независимо от резултатите - решението е незаконно