За корекции в Плана за устойчивост и развитие с цел по-справедливото разпределение на източниците за финансиране призова председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по време на проведената Кръгла маса на тема "Зеленият преход - инвестиции в технологии и мрежови услуги", организирана от Института за енергиен мениджмънт.

"Зеленият преход" изисква корекции в Плана за устойчивост и развитие с цел по-справедливо разпределение на финансирането в енергийния сектор. 

Прекалено много възобновяеми източници може да доведат до проблеми с електрозахранването

Прекалено много възобновяеми източници може да доведат до проблеми с електрозахранването

В момента има заявки за присъединяване на близо 28 хиляди мегавата мощности

В Плана се предвиждат над 1,5 млрд. лв. инвестиции за осигуряване на съхранение и управление на енергията от ВЕИ - трансформатори, устройства за съхранение, силова електроника, инвертори.

Механизма за възстановяване и устойчивост заложените средства за развитие на електроенергийната система са близо четири пъти по-малко", изтъкна доц. Иван Иванов.

Това налага необходимост от инвестиции не толкова за увеличаване на мощностите, а за управление на електроенергийната система чрез въвеждане на т.н. "умни мрежи" за управление на товарите, автоматизация на процесите и др., поясни той

Предвид трудностите, свързани с присъединяване на големия брой заявени ВЕИ мощности, Иванов подкрепи създаване на нормативна уредба, регламентираща въвеждането на групови, териториално близки мощности. Той определи като належащи и сериозните промени в процедурите за присъединяване, с цел ускоряване на процеса.

Природният газ ще поевтинее още през ноември, прогнозира шефът на КЕВР

Природният газ ще поевтинее още през ноември, прогнозира шефът на КЕВР

Според него до началото на 2023 г. цената ще е под 250 лв./MWh и няма да има рязко поскъпване на парното

Иванов изтъкна като един от най-важните аспекти на "Зеления преход" инвестициите в новите технологии, свързани с мрежовите услуги. Те са необходими за управление на товарите и претоварването на мрежите.

Тази тема е особена важна, тъй като ако през 2008 г. енергията, произвеждана от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България беше 10,3 % от брутното енергийно потребление, през 2019 г. този процент е удвоен и достига 21,6 %.".

Според Иванов, Планът "Климат, Енергетика" предвижда до 2030 г. потреблението на енергия от ВЕИ у нас да достигне 27 % от брутното енергийно потребление. Според него сегашните високи цени на електроенергията открояват две основни предизвикателства. Първото от тях е свързано с присъединяването на нови ВЕИ централи - до момента постъпилите заявки в ЕСО са за присъединяване на мощности от 28 000 МВТ.

Вторият проблем е развитието на електроенергийната система - мрежите, които трябва да бъдат обновени така, че към тях да се включва и енергията от ВЕИ. За това обаче се изискват съответните сериозни инвестиции, каза председателят на КЕВР.

В заключение председателят на КЕВР отново подчерта необходимостта от приемане на актуализирана Енергийна Стратегия на България.

Тя трябва да определи националната визия с дълбок хоризонт до 2050 г. - за бъдещето на въглищните централи у нас, развитието на ядрената енергетика, на електроенергийните мрежи и на ВЕИ сектора.

"Изработването на тази Стратегия трябва да стане в ускорен порядък, тъй като в световен мащаб промените в енергетиката са в ход и са твърде динамични. Ние трябва да се адаптираме към тези промени, да изработим национална визия и да вземем най-адекватните и полезни за страната решения", каза Иванов и поясни, че тя трябва да бъде приета на ниво държавни институции - Министерския съвет и Народното събрание.