Централната избирателна комисия (ЦИК) стартира процедура за възлагане на обществена поръчка за бюлетините за евровота.

Обществената поръчка е чрез договаряне без предварително обявление.
Предметът на поръчката е "Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.".

Решението е взето вчера, информира БНТ, позовавайки се на данни от ЦИК.

За отговорно длъжностно лице е определен Николай Желязков - главен юрисконсулт в дирекция "Администрация" в ЦИК.

Желязков трябва да публикува документи за участие на интернет страницата на ЦИК в профила на купувача, да изпрати до регистъра на Агенцията по обществени поръчки необходимите документи по възлагането на обществената поръчка, както и да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка, включително и да приема документи за участие.

На 13 април, събота, стана ясно, че бюлетините ще се печатат от Българската народна банка (БНБ). БНБ ще може обаче да ползва и други печатници за това.

БНБ ще печата бюлетините за евровота

БНБ ще печата бюлетините за евровота

Народната банка ще може да използва и други печатници