Ръст в нарушенията на Изборния кодекс при приемането на изборните книжа в деня преди изборите, констатира сдружение "Институт за социална интеграция", което наблюдава изборния процес в България. Институтът има граждански наблюдатели в цялата страна, които следят за нормалното протичане на изборния ден.

Наранен предварително печат и подпечатан протокол, липса на кворум при приемане на изборните книжа, залепени образци на бюлетини, закъснения при доставката на машините за гласуване, недопускане на граждански наблюдател до процеса, разделени от кочана бюлетини и др. са само част от нарушенията, които са констатирали нашите наблюдатели в деня преди изборите.

В СИК в Русе сдружението констатира предварително наранен печат и попълнен протокол за нараняването му в деня преди изборите, което е предпоставка за фалшифициране на бюлетини и протокол.

Масова липса на кворум при приемането на изборните книжа в РИК Пловдив. Присъстват само 2-ма от членовете на СИК от 9 членен състав. На други места - 3-ма от 7 членен състав. От Института за социална интеграция напомнят, че по закон трябва да присъстват задължително 50+1 от състава на комисията. Отново в Пловдив са констатирани незапечатани изборни помещения, поради липса на лепенки, както и незапечатани прозорци и врати. Също така в ЦИК Пловдив не е допуснат на наблюдател в РИК-Пловдив. Той е спрян от МВР по нареждане на комисията. Пуснат сигнал до ЦИК.

Във Варна сдружението установява, че е затруднен достъпът за хора с увреждания до СИК, която е предназначена за хора с увреждания. Входът от който могат да влезнат през рампа е запечатан. Също така са залепени образци на бюлетини пред изборните помещения пред няколко избирателни секции. Тези образци трябва да се залепят точно преди изборния ден, а не предварително.

Наблюдателите в Стара Загора информират за липса на лепенки, с които се запечатват изборните помещения. В Кърджали и Златица се отчита закъснение при приемането на машините за машинно гласуване. По график СИК приемат документите в 15:00, а машините биват доставени в 18:00 часа. В СИК Пещера пък Институтът за социална интеграция установява проблем с копирните машини и се е наложила смяна на някои от тях.

В СИК в София пък, в която ще се извърши и машинно гласуване, самата секция е разположена в недостатъчно голямо пространство. Няма законовото отстояние от масата на комисията до тъмната стаичка. Освен това в непосредствена близост е поставена и машината за гласуване, което може да наруши тайната на вота. район Нарушението е от район Оборище - РИК 24 София, където са установени и липса на лепенки за запечатване на прозорците и вратите в изборните помещения, не разпределени помещения от страна на изборната администрация. Всеки се настанява кой където свари. Липса на указателни табели, коя СИК къде се намира, както и разкъсани бюлетини, разделени от кочана. Отново в СИК София приемане на изборните книжа е станало при намален състав на СИК. Липсва нужният законов брой членове (50+1).

За всички нарушения са подадени сигнали до съответната инстанция.