Обследват се всички водоизточници към язовир "Студена". Владайският канал ще забрани язовира. Това стана ясно от отговора на регионалния министър Петя Аврамова по време на парламентарния контрол.

Язовир "Студена" е проектиран като технологичен изравнител, а това означава, че язовирът събира водите от водосборната област, поясни тя. Той е в списъка на значимите язовири.

От 12 ноември е сформиран екип от експерти за извършване на проверка във ВиК - Перник за експлоатацията на язовира и ВЕЦ-а към него. Проверката се връща назад, обхващайки периода от 1 януари 2019 г. до днес.

В хода на проверката се установи, че ВиК операторът е действал в изпълнението на наредбата, посочи Петя Аврамова.

МРРБ проучва всички възможности за решаване на проблема с въведения режим, уточни министърът. Разглеждат се възможностите за оптимално използване на наличните водоизточници, захранващи язовир "Студена". "Софийска вода" оказва експертна помощ.

Нарушения констатира КЕВР във ВиК-Перник

Нарушения констатира КЕВР във ВиК-Перник

Дружеството неправомерно е изпомпвало по-голям обем от язовир "Студена" за периода януари-октомври

Предвижда се въвеждането на по-ефективен режим на водоподаване към потребителите. Предложението е водата да се пуска и спира само веднъж в денонощието, за да се намалят загубите от авариите по мрежата. По думи на Аврамова още на 22 ноември от ВиК - Перник е било изпратено писмо до кмета на Перник с предложение вода да има между 15.00 ч. и 22.00 ч. "Към момента кметът на община Перник е издал заповед, с която режимът е два пъти през денонощието. Аз се надявам той да преосмисли своето решение, така че да имаме възможност да съхраним вода в язовира до месец април", заяви тя.

Според регионалния министър основна причина за големите загуби на вода е лошото техническо състояние на водопреносната система, по която заради липса на средства дълги години не са правени никакви значими ремонти.

Тя напомни, че в момента ВиК - Перник има проект за подобряване на ВиК инфраструктурата. За община Перник са предвидени около 22 млн. лв., с които ще се извърши реконструкция на главни водопроводи изток и запад, водопроводи в кв. "Изток", изграждане на 3 нови водоема и прилежащите им водопроводи, както и реконструкция на 2 помпени станции - "Самоков" и "Могилче".

Припомняме, на 7 ноември беше обявено, че ще има воден режим в цяла Пернишка област. Преди това новоизбраният кмет Станислав Владимиров заяви, че причината за водния режим е некомпетентното управление на ВиК-Перник.

На 14 ноември Владимиров каза, че червени лампи за воден режим в града светели още от началото на годината.

Същевременно новият кмет Станислав Владимиров върна за преразглеждане предложения от ВиК график за воден режим.

От 18 ноември 2019 г. започна воден режим в региона. Той обхваща Перник и Батановци. Обхванати от водния режим са селата Голямо Бучино, Люлин, Дивотино, Мещица, Витановци, Ярджиловци, Богданов дол, Черна гора и Лесковец. Водният режим засяга около 60 000 души.

В Перник търсят и подпочвени води за справяне с водния режим

В Перник търсят и подпочвени води за справяне с водния режим

Обсъждат се няколко варианта, увери Ирена Соколова

Същият ден - 18 ноември, кметът Станислав Владимиров сезира прокуратурата. Очакванията му са прокуратурата да влезе във ВиК и да прегледа всички действия. Според него продължаващото разхищение на вода ще изчерпи и малкото останало количество от безценния ресурс.

На 20 ноември перничани щурмуваха сградата на ВиК заради водния режим. Малко по-късно беше освободен от длъжност шефа на ВиК-Перник.

След това стана ясно, че язовир "Долна Диканя" не може да се използва за Перник, защото водата е заразена със салмонела.

На 23 ноември бившият екоминистър Евдокия Манева заяви, че е необходима оставката и на областния управител Ирена Соколова, тъй като не са взети мерки навреме за справяне с водната криза.

Заради водната криза местната власт поиска 200 000 л минерална вода от държавния резерв. Стана ясно и че се търсят и подпочвени води за справяне с водния режим.

Откриха салмонела в язовир "Долна Диканя" - водата му не става за Перник

Откриха салмонела в язовир "Долна Диканя" - водата му не става за Перник

Предстои да се направи и втора проба