“Енергийна Компания Марица Изток III” АД постигна споразумение нов консорциум между италианската енергийна компания Enel и RWE Industrie-Losungen GmbH да завърши рехабилитацията в ТЕЦ “Марица Изток 3”.

Германската DSD Dillinger Stahlbau GmbH, която досега работеше в партньорство с RWE Industrie-Losungen, напусна проекта по взаимно съгласие.
Новият консорциум Еnel/RWE ще отговаря изцяло за рехабилитацията на блокове от 1 до 4 на централата.

Негова грижа ще е и доизграждането и въвеждането в експлоатация на втората сероочистваща инсталация. Консорциумът Еnel/RWE ще поеме и всички оставащи дейности по проекта, информира Дарик радио.
По време на гаранционния период за вече завършените етапи по проекта (блок № 2, първата сероочистваща инсталация и охладителните кули), досегашният консорциум DSD/RWE ще продължи да носи отговорност за тях.

С 18 месеца закъсня рехабилитацията на първия спрян за обновяване блок на ТЕЦ Марица Изток 3. Това е и причината за смяната на главния изпълнител. Чрез нея “Енергийна компания Марица Изток 3” цели да приключи изпълнението на проекта и да избегне евентуални бъдещи забавяния.

От Енергийната компания уточняват, че втори енергоблок е успешно включен в енергийната система на страната и че е пусната първата сероочистваща инсталация.
Чрез екосъоръжението серните емисии от блок номер 2 във въздуха на региона са намалени с 94%.

В резултат от рехабилитацията, инсталираната мощност на втори енергоблок нарасна до 227 мегавата.

По време на ремонта изцяло бяха подменени съществуващите горелки за въглища и мазут с нови, които отговарят на най-модерните екологични стандарти.
Котелът и турбините бяха модернизирани.

Цялото останало оборудване също беше рехабилитирано и подновено. Вече е спрян за рехабилитация първи блок на ТЕЦ "Марица Иизток 3".
Предстои поетапното обновяване на трети и четвърти енергоблок.