В съобщение, публикувано на официалната страница на Централната избирателна комисия, се казва, че не е установена неправомерна агитация на премиера Бойко Борисов по време на проведения в неделя референдум.

Централната избирателна комисия е разгледала жалбата, подадена от Румен Петков - пълномощник на Стефан Борисов Воденичаров - председател на инициативния комитет, инициирал националния референдум.

Жалбоподателят сигнализира за нарушение, свързано с провеждане на агитация в деня на произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., като твърди, че в 18,30 ч. Бойко Методиев Борисов „пристигнал в СИК № 3 - район „Банкя", Столична община, влязъл в помещението на секционната комисия и гласувал. След това направил изявление, което представлява агитация в полза на единия от двата възможни отговора, като изявлението било излъчено по редица национални електронни медии, които направили преки включвания от мястото преди края на изборния ден". С оглед на направените в жалбата изявления същата следва да бъде разглеждана като сигнал за нарушение по чл. 133, ал. 5 от ИК., се казва още в текста на жалбата.

Приложена е разпечатка от интервю на Бойко Борисов пред журналисти в Банкя, което е публикувано от Агенция „Фокус" на електронната й страница на 27 януари 2013 г. в 18,58 ч. В жалбата липсва конкретизация на електронните медии и часът на излъчване на интервюто, както и не се сочат или представят доказателства за това.

След преглед на интервюто от приложената разпечатка от страницата на Агенция „Фокус" Централната избирателна комисия установи, че в изявленията на Бойко Методиев Борисов не се съдържа агитация в полза на един от двата отговора по въпроса на националния референдум на 27 януари 2013 г. Отговорите на конкретно зададените в интервюто въпроси от страна на Бойко Методиев Борисов касаят дейността му като министър-председател, но от тях не може да бъде изведен категоричен и недвусмислен призив към гражданите да гласуват в полза на един от двата отговора по въпроса на националния референдум.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 133 и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши, че не е установено нарушение по чл. 133, ал. 5 от ИК по жалба с вх. № НР-753 от 29.01.2013 г. от Румен Йорданов Петков - пълномощник на Стефан Борисов Воденичаров - председател на инициативния комитет, инициирал националния референдум на 27 януари 2013 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, се казва в съобщението на ЦИК.