Земеделският министър очаква усвояването на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. да достигне до 92 % от общия бюджет в размер на 3,2 млрд. евро. Това обяви самата Десислава Танева, която откри Втората регионална конференция на съветническите служби от Югоизточна Европа на тема „Обучение и ключови компетенции на съветниците в областта на земеделието - ползи и предимства за фермерите", съобщават от министерството.

Танева отбеляза, че заслуга за усвояването на средствата имат и общините, които са положили значителни усилия да приключат проектите си.

През втората половина на ноември се очаквало да бъде отворен и приемът по подмярка 4.2. По нея земеделските стопани ще могат да кандидатстват за инвестиции за преработка и маркетинг на земеделска продукция.

Десислава Танева обяви, че Националната служба за съвети в земеделието е изготвила безвъзмездно 14 000 проекта на стойност 200 млн. евро по ПРСР 2007-2013 г.

По думите й един лев издръжка на службата от държавния бюджет е помогнал на земеделските стопани у нас да усвоят 45 лв. публичен ресурс.

Службата се била включила много активно и при прилагането на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. Само за приема по мярката за млади фермери тя била изработила безвъзмездно над 1300 проекти за бенефициентите.