Децата в детските градини и училищата да не бъдат въвличани по какъвто и да е начин в настоящата предизборна кампания. Това е разпоредило просветното министерство на Регионалните управления по образованието в страната.

Директорите на управленията трябвало да не допускат въвличането на децата нито в предизборната кампания за президент и вицепрезидент, нито на тази за предстоящия референдум. Това съобщават от оглавяваното от Меглена Кунева ведомство.

В писмото до директорите на управленията по образованието в страната се припомнят разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование, според които има ограничения за включване в политически дейности на деца.

От МОН уточняват, че заповедта е издадена във връзка с предложени от Държавната агенция за закрила на децата мерки, с които да се гарантират правата им.

Директорите имали задължения да не допускат на територията на детските градини и училищата политически агитации и събития. В случай, че кандидати за президент и вицепрезидент се появят в учебни заведения с цел агитация, директорите са длъжни незабавно да уведомят регионалните управления на образованието.

В писмото към регионалните управления се казва още, че учениците не трябва да бъдат свидетели или индиректно да бъдат използвани за отправяне на послания към обществото.