Служебният кабинет одобри предоставяне на 5 492 556 лв. за допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общини.

С предоставянето на допълнителните средства ще се повиши качеството на изпълнението на програмите и дейностите на музеите и художествените галерии във връзка с опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности, ще се осигурят по-добри възнаграждения на заетия персонал в тези публични услуги, ще бъдат запазени млади специалисти и изградени експерти, съобщиха от пресслужбата на МС.

Според правителството на Гълъб Донев средствата ще осигурят необходимите гаранции за стабилност на културните институти в областта на културното наследство в условията на продължаващо нарастване на цените на основните материали, енергията и горивата, както и за обезпечаване на ангажиментите, произтичащи от прилагането на Закона за културното наследство и поднормативните актове в областта на опазване и представяне на културните ценности.

Средства се предоставят във връзка с приетите в чл. 1, ал. 5, т. 10.6. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 52 от 2022 г.) за финансова подкрепа на 50 общински музея, финансирани от бюджетите на общините, като средствата се разпределят по предложение на Националното сдружение на общините в Република България, съгласувано с министъра на културата.

Допълнителните трансфери по бюджетите на общини ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.

НФ "Култура" извоюва обратно 12 милиона лева, които бяха орязани от Бюджета за музеите и галериите

НФ "Култура" извоюва обратно 12 милиона лева, които бяха орязани от Бюджета за музеите и галериите

НФ "Култура" изрази своята благодарност към народните представители от онези парламентарни групи, които се вслушаха в техните искания