"Енергийната бедност" не е категория от системата на социалното подпомагане и социалните помощи. Тя ще засегне над 2 млн. души в България при това не само тези с ниски доходи". Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос на народния представител от "БСП за България" и негов предшественик на министерския пост Георги Гьоков.

Лазаров отбеляза, че "енергийната бедност" не бива да се свързва само с отоплението и получаващите целева помощ за отопление, каквото разбиране, за съжаление, все още има в общественото пространство, съобщиха от МТСП. "Не бива да се допуска и в бъдеще подобна грешка, което костваше забавянето на процеса по дефинирането на понятието досега", подчерта той.

"Статистическите данни за бедността в България са меко казано тревожни. Според Евростат към 15 септември 2022 г. - дна трета от българите са заплашени от бедност. Това означава, че тези хора са били изложени на тежки материални решения или са с много ниска икономическа активност. Сред тези хора са и онези, които не са в състояние да поддържат домовете си с достатъчно отопление. Причините са много. Но на първо място са ниските доходи, ниската енергийна ефективност на жилищата. Причините са и дългогодишните неадекватни действия на държавата в сферата на енергетиката, които водят до високи цени на енергията и липсата на развит достъп до алтернативни варианти.", коментира Гьоков. Информация за изказването му бе разпространена от пресцентъра на БСП.

"В краткият си мандат редовното правителство направи сериозни стъпки в понятието за дефиниране на енергийна бедност, което да даде възможност за диференцирано и адекватно подпомагане на нуждаещите си. Министерството на труда и социалната политика и Министерство на енергетиката се включиха активно при определяне на дефиницията за енергийно бедни. Днес в по-голяма степен се нуждаем от такава дефиниция, за да могат да се планират мерки в защита на хората, които няма да могат да отопляват жилищата си през зимата. Това е една от най-важните за държавата теми в момента", допълни червеният депутат.

50 000 бедни ще получат по 400 лева за отопление

50 000 бедни ще получат по 400 лева за отопление

За анонсираната мярка държавата отпуска 20 милиона лева от бюджета

Той се обърна към Лазаров с въпрос относно определянето на линията за енергийна бедност, защото по думите му без участието на МТСП няма как да се разработват социални политики.

"Продължава ли комуникацията по този въпрос между Министерство на труда и социалната политика, Министерство на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството? На какъв етап е разработването на концепция за методология за официалното определяне на линията на енергийна бедност, кога и в какви обозрими срокове ще има адекватни действия и кога ще може да се прилага на практика в подпомагането на нуждаещите се", запита Гьоков.

"Европейската комисия отчете, че ръстът на цените има негативно отражение върху икономиката и домакинствата както с ниски, така и със средни доходи. Данните сочат, че средно за Европейския съюз през 2021 г. 26% от работещите имат затруднения да покриват разходите си. Това налага и предприемане на съответни подкрепящи мерки", заяви Лазар Лазаров.

Той обясни, че целевата помощ за отопление е с ясно предназначение и целенасоченост по смисъла на Закона за социално подпомагане и не следва да се обвързва с "енергийната бедност", която е елемент на Закона за енергетиката в съответствие с изискванията на Европейската комисия.

Служебният социален министър увери, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за ограничаване на "енергийната бедност" чрез разширяване на обхвата и адекватността на социалните помощи.

Той беше категоричен, че служебното правителство прави необходимото, за да компенсира в максимална степен натрупаното през годините забавяне на процеса на ефективно противодействие на "енергийната бедност". "Всички заедно дължим това на хората. А те очакват подкрепа от българските власти във все по-трудните условия на живот", каза още Лазар Лазаров.