Служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев и ректорът на Медицинския университет във Варна проф. д-р Валентин Игнатов подписаха договор, с който държавата предоставя на висшето учебно заведение правата по управлението на университетската болница "Света Марина" в града за 5-годишен срок, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

"Подписването на втори договор с 5-годишен срок, с който правата на държавата по управлението на УМБАЛ "Света Марина" се предоставят на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", стана възможно след решение на правителството от 20 октомври тази година. С решението даваме възможност за трайно взаимодействие между Медицинския университет и лечебното заведение, което е със статут на университетска болница, и гарантираме качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти, както и осъществяване на болнична медицинска помощ на най-високо ниво", посочи Меджидиев при посещението си във Варна, в рамките на което беше подписан договорът между Министерството на здравеопазването и Медицинския университет в града.

МУ-Варна иска да купи УМБАЛ "Св. Марина"- Варна

МУ-Варна иска да купи УМБАЛ "Св. Марина"- Варна

Ананиев: Ако има желание, могат да се предприемат действия

Той отбеляза, че от 2018 г., когато за първи път на университета са предоставени правата на едноличен собственик на капитала по управление на УМБАЛ "Св. Марина" досега, са отчетени положителни резултати във всички направления, оптимизирани са разходите и е подобрено финансовото състояние на лечебното заведение - увеличени са текущите печалби, просрочени задължения, повишени са заплатите. Осигурена е възможност за инвестиране в материална база и специализирана апаратура, разширени са възможностите за практическо обучение в базата на болницата. Отчита се и повишаване на мотивацията на преподавателския състав и стимулиране развитието на медицинската наука.

"Предоставяме по-спокойни и добри условия за работа на лекарите и преподавателите, възможности за по-качествено обучение на докторантите и специализантите, а на пациентите - адекватна и навременна медицинска помощ. Това е модел, който трябва да продължава да се развива, не само във Варна, а и в другите градове, които го позволяват", посочи проф. Игнатов.