Националният статистически институт и Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" се разминаха в данните за броя на населението в България, дни преди референдума за АЕЦ „Белене".

Според НСИ населението на 18 и повече навършени години към 30.09.2012 година  е 6 119 757, или 83.8% от населението на страната. Населението на възраст от 0 до 17 години включително е 1 179 095, или 16.2% от населението на страната. От ГРАО обаче съобщават, че общият брой гласоподаватели, включени в избирателните списъци за националния референдум на 27 януари, е 6 949 120, тоест разликата с данните на НСИ е близо милион души.

От дирекцията уточняват, че са предали на Централната избирателна комисия информация относно избирателните списъци.

В изпълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс дирекцията е отпечатала и предала на областните управители избирателните списъци за гласуване на националния референдум на 27 януари.

От данните на ГРАО става ясно, че броят на заличените лица от избирателните списъци - 16 197. От тях изтърпяващи наказание лишаване от свобода са 7 315, под запрещение - 7 102, заявили желание да гласуват в чужбина по данни от МВнР - 1 773, с издадени удостоверения за гласуване на друго място - 7.

Общият брой гласоподаватели, подали искане за гласуване по настоящ адрес, са 23 265. Избирателите, починали между изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. и референдума сега, са 134 846.

Избирателите, навършили 18 год. между изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. и референдума сега, са 101 620, сочат още данните на ГРАО.

На изборите през 2011 г. броят на избирателите, подали заявления за гласуване в чужбина по данни от МВнР е бил 32 390, т.е. желаещите да гласуват в чужбина на референдума на 27 януари са с 30 617 по-малко. За периода между двата избора 24 539 лица са получили или възстановили българско гражданство.

ГД "ГРАО" е осигурила достъп до избирателните списъци за националния референдум за всички български граждани. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване по няколко начина. През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/, чрез SMS на номер 18429 за трите мобилни оператора /цената на SMS e 25 стотинки без ДДС/ с посочен ЕГН, както и чрез стационарен или мобилен телефон - Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избирателните списъци са публикувани и на интернет страниците на общините и всеки избирател може да прави справки в тях.