В деня на изборите е необходимо да сме внимателни, съветват от "Прозрачност без граници".

При гласуване в избирателната секция трябва да обърнем внимание дали членовете на секционната избирателна комисия:

- Проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и едва след това подават бюлетината.

- Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, екранът на електронната машина за гласуване се вижда само от избирателя, няма външни лица в секцията).

- Боравят правилно с бюлетините: откъсват пред вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването сверяват дали контролният номер в долния ъгъл съвпада с номер от кочана, поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния контролен номер (без да разкриват тайната на вота и да проверяват как сте гласували).

- Вписват в съответния избирателен списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като сте гласували.

От "Прозрачност без граници" напомнят, че не се допуска в изборните помещения да присъстват кандидатите, представители на местни власти и хора без обозначен статут

42.85% избирателна активност отчете ЦИК към 17.30 ч.
на живо

42.85% избирателна активност отчете ЦИК към 17.30 ч.

В 21 ч. ЦИК обяви края на изборния ден

В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпниците; наблюдателите; журналисти (докато правят репортаж за протичането на изборния процес). Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите може да се сигнализира до Общинската избирателна комисия. ОИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си заедно с постъпилия сигнал. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за връзка с ОИК

При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите, от организацията съветват да се обърнем към служителите на МВР. Те са длъжни да реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия.

На вратата на изборното помещение са посочени телефони за подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор. МВР поддържа и централизирана линия за сигнали за изборни нарушения: 02/ 982 2232, както и e-mail: izbor@mvr.bg. 

Над 70 млн. лв. е цената на настоящите избори

Над 70 млн. лв. е цената на настоящите избори

До днес партиите обявяват даренията си от предизборната кампания

Нужно е да сигнализираме, ако в избирателните секции има:

Присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите.

Организирано безплатно извозване с автобуси, леки автомобили, съпровождане на избиратели и групово гласуване.

Даване на указания на избирателите за кого да гласуват.

Разпитване на избирателите за начина, по който възнамеряват да гласуват.

Оказване на натиск върху избирателите да гласуват по определен начин.

Възпрепятстване на избирателите да гласуват.

Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели.

Разкриване тайната на вота.

Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите.

Раздаване на пари.

Опрощаване на дългове.

Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги,

За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден, трябва да се подаде сигнал до компетентните органи - МВР, районна прокуратура или РИК/ЦИК, както и до Асоциация "Прозрачност без граници" на безплатен телефон - 0800 11 224

14 000 полицаи охраняват изборите в неделя

14 000 полицаи охраняват изборите в неделя

Досега са получени 365 сигнала за изборни нарушения