От Висшата атестационна комисия (ВАК) през 2005 г. са предали дисертацията на Пламен Николаев Николов в Народната библиотека "Кирил и Методий" и в тогавашния Централен институт за научно техническа информация (ЦИНТИ) без задължителната информационна карта. В тази карта се съдържат детайлите, свързани с нейната защита, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Това е изрично отбелязано в опис на дисертационни (хабилитационни) трудове, депозирани от ВАК, с номер № 91 от 16 май 2005 г., който се съхранява в Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката (МОН) - наследник на ЦИНТИ. Документът се позовава на протокол № 13 от 18 октомври 2004 г. на научна комисия 12 на ВАК.

Това е причина за оскъдната информация за тази дисертация, налична в електронния Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България" (РАС) на НАЦИД.

Проверката е след множеството запитвания от медии, отправени до пресцентъра на МОН и до НАЦИД, пишат от ведомството. Дисертацията а Пламен Николаев Николов е налична в библиотеката на НАЦИД и от образователното министерство имат готовност да го публикуват, ако авторът се съгласи писмено.

До 2011 г. основните данни за лицата, придобили образователната и научна степен "доктор", научна степен "доктор на науките", както и за лицата, заемащи академична длъжност, първоначално са вписвани в поддържаната от ВАК документация и електронна база данни.

Нова ситуация с кандидатурата на Пламен Николов, според Йотова

Нова ситуация с кандидатурата на Пламен Николов, според Йотова

ИТН поемат по-голяма отговорност

През 2011 г. тези данни са мигрирани в "Електронна база данни за защитените дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България" на НАЦИД съгласно чл. 3. от Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България (Изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.).

Тогава са преместени и данните за Пламен Николаев Николов, които не са променяни от датата на мигриране - 12 юли 2011 г. 

Според промените в Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България, сегашната електронната база данни е преместена в "Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България" (РАС), поддържан от НАЦИД.

Партидата на Пламен Николаев Николов в РАС е преместена на 3 октомври 2018 г. без никакви промени от първото й прехвърляне на 12 юли 2011 г.

Борислав Сандов пита: Пламен Николов ли ще взима решенията?

Борислав Сандов пита: Пламен Николов ли ще взима решенията?

ДБ искат писмено споразумение за изпълнение и нормални политически процеси

"Дисертацията на Пламен Николаев Николов постъпва в НАЦИД с цитирания вече опис №91/16.05.2005 година от ВАК. Тя е обработена и заведена във фонда на библиотеката на НАЦИД през септември 2005 г. с инвентарен № 135 в инвентарна книга № 3. В Книгата за движение на библиотечните фондове е под № 48 от 02.09.2005 г. Получила е сигнатура за хранилище 8487. През 2016 г. библиотеката на НАЦИД се присъединява към електронния каталог COBISS и след мигриране на библиографското описание на дисертацията се вписва сигнатурата и инвентарния номер, което може да се види на следния линк: https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1262594276#full", пишат от МОН.

Припомняме, в петък, 30 юли 2021 г. номинираният депутат от партия "Има такъв народ" Пламен Николов взе мандата за съставяне на правителство. Неговата кандидатура бе абсолютна изненада за всички, тъй като от ИТН до последно криеха името на този си кандидат за премиер след като Слави Трифонов отзова предишната номинация за кабинет начело с бившия министър от Тройната коалиция Николай Василев.