Отделите по издаване на български документи за самоличност ще работят и в деня на изборите за евродепутати, съобщиха от МВР.

Тези звена в СДВР и в областните дирекции на МВР в страната ще бъдат отворени на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа.

Служителите ще помагат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас, увериха от вътрешното ведомство.

В седмицата преди датата на евроизобрите в МВР могат по-бързо да подновят документите на хората, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок. Това важи за хората, които вече са подали удостоверение.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо хората лично да подадат искане в столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), в областните дирекции на МВР и Районните управления при СДВР/ОДМВР.

В дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. работното време е от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

Удостоверенията, които дават възможност за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

От МВР подчертават, че удостоверенията за гласуване се издават само, за да послужат пред секционната избирателна комисия (СИК) и са валидни само за изборния ден 26 май 2019 г. Документът се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.